GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003292014 YAPISAL JEOMORFOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; topografya şekillerinin ilksel biçimi, özellikleri ve evrimlerinde tektonik olayların ve litolojik özelliklerin etkisini tanımasıdır.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 1. Topografya şekilleri ile litolojik özellikler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme 2. Yerkabuğundaki tektonik süreçleri kavrama 3. Yerkabuğundaki tektonik olaylar ile topografya şekilleri arasında ilişki kurabilme. 4. Topografya şekillerinin morfolojik evrimini kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yapısal jeomorfolojinin tanımı, Litolojik özelliklerin jeomorfolojik etkileri , Farklı litolojiler üzerinde topografya şekilleri, Volkanizma, kıvrımlı, faylı, monoklinal veya yatay yapılar üzerindeki topografya şekilleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Kayaların başlıca litolojik özellikleri ve litolojik özelliklerin morfolojik etkilerinin açıklanması.
3 Granit ve gnays üzerinde görülen relief şekilleri.
4 Bazaltlar, kumtaşları ve lösler üzerinde görülen relief şekilleri.
5 Volkanizmanın tanımlanması.
6 Volkanik şekillerin ortaya çıkışında etkili olan faktörlerin tanımlanması.
7 Lav volkanlarının tanımlanması (kalkan şekilli volkanlar ve bazalt platoları)
8 Arasınav (Vize)
9 stratovolkanlar ve sinder koniler
10 Maar ve diatrema oluşumu, volkanik yapılar üzerindeki aşınım şekilleri
11 Yatay ve monoklinal yapılar üzerinde gelişen yerşekilleri
12 Kıvrımlı ve faylı yapılar üzerinde gelişen yerşekilleri
13 Jeomorfolojik döngü, Jeomorfolojik döngü kesintileri ve karışıklıklar
14 Final sınavı

Erinç S. (1982). Jeomorfoloji -I. İ.Ü. Edebiyat Fak. Yay. No: 2931, İstanbul. Fisher R. V., Heiken G., Hulen J. B. (1998) Volcanoes: Crucibles of Change. Princeton University Press, New Jersey. Small R. J. (1970). The Study of Landforms, a Textbook of Geomorphology. Cambridge Univ. Press, London. Yalçınlar İ. (1996) Strüktüral Jeomorfoloji (4. Basım) ,Öz Eğitim, Konya. https://www.usgs.gov/faqs/how-many-active-volcanoes-are-there-earth?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products. https://volcano.si.edu/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Alan Gezisi 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek