GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003332014 KIYI JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Kıyı topografyasının oluşum ve gelişimi ile kıyı tiplerinin dünyadan ve Türkiye’den örneklerle tanıtılıp kavratılması.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 Kıyının jeomorfolojik önemini kavrayabilme
2 Kıyıların yerleşme, tarım, ticaret ve turizm bakımından önemini kavrayabilme ve değerlendirebilme
3 Kıyı hukukunun anlam ve önemini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Tanım ve kavramlar * Kıyı ve kıyı şekilleri üzerinde etkili olan faktörler * Kıyılarda aşınım ve birikim şekilleri * Kıyı tipleri * Gelgit * Kıyı topografyasının gelişimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kaynaklar
2 Tanım ve kavramlar, kıyı kanunu
3 Kıyı ve kıyı şekilleri üzerinde etkili olan faktörler
4 Dalgalar ve akıntılar
5 Kıyılarda aşınım şekilleri
6 Yüksek kıyılarda profilin gelişimi
7 Alçak kıyılarda profilin gelişimi
8 Kıyılarda birikim şekilleri: Kıyı setleri
9 Ara sınav
10 Deltalar ve delta tipleri
11 Kıyı tipleri
12 Kıyı tipleri
13 Gelgit ve gelgit tipleri
14 Birikim şekilleri
15 Kıyı topografyasının gelişimi
16 Dönem sonu sınavı

Erinç,S (2001) Jeomorfoloji-II. Der Yayınları, İstanbul. Turoğlu, H. ve Yiğitbaşıoğlu, H. (Ed) 2017. Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI. Jeomorfoloji Derneği Yayını Yayın No:1, İstanbul. Hoşgören, M.Y. 2003. Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri II (3. Baskı). Çantay Kitabevi, İstanbul. Gazioğlu, C., Uzun, Y., Akkaya, M.A., Kaya, H. 2013. Kıyı Alanlarının Planlanması ve Kullanımı. İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek