GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003182014 AVRUPA BİRLİGİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Avrupa Birliğinin kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak, AB politikaları ve sonuçlarını kavramak, AB-Türkiye ilişkileri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak.


Prof. Dr. Gözde EMEKLİ


1 Avrupa Birliğinin gelişimi ve politikaları
2 AB-Türkiye ilişkileri ve etkileri
3 AB politikaları ve Türkiye

Birinci Öğretim


Yok


Yok


AB politikaları ve Türkiye


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Avrupa Birliğinin kuruluşu-gelişimi
2 Avrupa Birliği ve Avrupa coğrafyası
3 Avrupa Birliği kriterleri:Siyasal kriterler
4 Avrupa Birliği kriterleri: Ekonomik kriterler
5 Avrupa Birliği’nin sosyo-ekonomik yapısı
6 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri: Siyasal boyut
7 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri: Ekonomik boyut
8 Arasınav (Vize)
9 Avrupa Birliği Bölgesel politikaları
10 Türkiye ve AB Bölgesel Politikasıları
11 Avrupa Birliği Çevre politikaları
12 Avrupa Birliği Turizm politikaları
13 Avrupa Birliği Tarım politikaları
14 Avrupa Birliğinde Sanayi ve Ticaret
15 Avrupa Birliği Bölgesel Projeleri ve Türkiye
16 Final sınavı

Gehler, Michael, Avrupa Birliği, İnkılap yayınevi, 2003. htp://europa.eu.int/comm/regional_policy/activity/ispa/ispa_en.htm Avrupa Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü: http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm AVRUPA BİRLİĞİ 2000: Avrupa Birliği Politikaları, Türkiye temsilciliği komisyon Raporu. Ankara. ŞEN, F 1998: “Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin turizm sektörü üzerindeki etkileri”I. Turizm Şurası, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Makale Kritik Etme 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek