GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003222014 ENERJİ COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

LisansDünya politikalarında ve ulusal kalkınmada önemli bir rol oynayan enerji ve enerji kaynaklarının üretimi, tüketimi ile birlikte enerji kaynaklarının türlerini, özelliklerini, enerji kaynaklarının seçimindeki kriterleri ve yeni – temiz enerji kaynaklarını analiz etmektir.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Enerji kavramı ve çeşitlerini öğrenme
2 Enerji kaynaklarının ve kullanımının çevre sorunları, siyasal ilişkiler ve ekonomik yansımaları ile aralarındaki ilişkiyi geniş bir bakış açısıyla yorumlayabilme
3 Bilgi birikimini, ulusal ve uluslar arası sorunlarda, güncel olaylarda ve sorunlarda kullanabilme beceresi geliştirme
4 Coğrafi konuları sistematik bir yaklaşımla ele alma ve araştırma becerisi geliştirme
5
6
7


Yok


Yok


Enerji kavramı ve çeşitleri; enerji kaynakları: kömür, petrol, doğal gaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, alternatif enerji kaynakları, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji; Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerjiyle ilgili sorunları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji kavramı ve çeşitleri
2 Enerji kaynakları ve bunun coğrafyayla ilişkisi
3 Enerji türlerinin seçilmesinde kriterlerin kullanılması
4 Enerji türlerinin kullanımında yeni eğilimler
5 Kömür
6 Petrol
7 Doğal gaz
8 Hidrolik enerji
9 Nükleer enerji
10 Alternatif enerji kaynakları
11 Rüzgar enerjisi
12 Vize
13 Güneş enerjisi
14 Jeotermal enerji
15 Türkiye’nin enerji kaynakları ve enerjiyle ilgili sorunları
16 Final

KARUBULUT, Yalçın, Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 1999 KARABULUT, Yalçın, Türkiye Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 2000


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Tasarımı /Yönetimi 8 3 24
Bireysel Çalışma 7 3 21
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek