GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003322014 KARADENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Karadeniz bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımalarını; bu unsurlar arasındaki etkileşimi kavramalarını, bölgenin nüfus artışı, nüfusun coğrafi dağılışı, kentleşme, kırsal yerleşmeler, ekonomik faaliyetlerin coğrafi dağılışları ile bu dağılışta rol oynayan faktörler arasında ilişki kurabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi sınırlarını anlayabilme
2 Bölgenin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme, kıyı ve iç kesimler arasındaki farkları kavrayabilmek
3 Bölgenin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma ve fiziki coğrafyanın rolünü yorumlayabilme
4 Bölge içindeki coğrafi farklılıkların neden ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
5
6
7
8


Yok


Yok


* Karadeniz Bölgesi’nin Coğrafi sınırları, bölümler * Karadeniz Bölgesi’nin fiziki coğrafyası * Karadeniz Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri. * Bölge içi farklılıkların nedenleri ve sonuçları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi sınırları ve genel özellikleri bölümleri, kıyı kuşağı ve iç kuşak
2 Bölgenin coğrafi bölümleri ile kıyı ve iç kuşak arasındaki farklar
3 Karadeniz Bölgesi’nin yapı ve yüzey şekilleri
4 Bölgenin iklim özellikleri
5 Yüzeyşekilleri ve iklimin yerleşme ve ekonomik hayata etkileri
6 Karadeniz Bölgesi’nin Doğal bitki örtüsü
7 Karadeniz Bölgesi’nin Hidrografik özellikleri
8 Karadeniz Bölgesi’nde nüfus artışı kentsel ve kırsal nüfus
9 Arasınav (Vize)
10 Göçler veTürkiye’de içgöçler içerisinde Karadeniz Bölgesinin yeri
11 Karadeniz Bölgesi’nde kırsal yerleşmeler ve yaylacılık
12 Dia Gösterimi
13 Ekonomik yapının temel nitelikleri ve tarımın coğrafi boyutu
14 Sanayi faaliyetlerinin dağılışı
15 Turizm çekicilikleri, bölgenin turizm konusundaki avantajları ve olumsuzlukları
16 Final Sınavı

Yardımcı Kaynaklar: ERİNÇ, S. (1945) “Kuzey Anadolu kenar dağlarının Ordu-Giresun kesiminde landsaft şeritleri“. Türk Coğrafya dergisi Sayı 7-8. KODAY, S. (2000) “Türkiye çay tarım alanlarının dağılışı ve çay üretiminde gelişmeler” . Türk Coğrafya Dergisi Sayı:35. DOĞU A. F. / ÇİÇEK İ. /GÜRGEN G. / TUNÇEL H., (1996) “Üçdoruk dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm” Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Dergisi Sayı:5 DOĞU A. F. / SOMUNCU M. (1993) “Kaçkar dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm”. Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Dergisi Sayı: 2 BAKIRCI, M. (2002). Bir Dağlık Bölge Planlaması Olarak Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi, Sayı 10. BAKIRCI, M. (1999). “Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların Pazaryeri Fonksiyonu”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi, Sayı 7. GÜRGEN, Gürcan (2004):” Doğu Karadeniz Bölümü’nde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi”. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2, s. 79-92 ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55. SÖZEN, Metin / ERUZUN, Cengiz “Karadeniz evlerinin tipolojisi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 2
ÖÇ 2 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 3
ÖÇ 4 4 3 5 5 5 3
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek