GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004012014 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin ana amacı, Türkiye’nin jeolojik ve jeomorfolojik gelişimini ele almaktır.


Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş


1 Yeryüzünün her türlü doğal olayların ve insan etkinliklerinin alanı, sahnesi olarak algılanması, kavranması.
2 . Büyük yerşekillerinin gelişiminde yerkabuğunda meydana gelen olayların etkisinin kavranması.
3 Yerkabuğunun dinamik niteliğinin ve bunun yerşekilleri üzerindeki etkisinin kavranması.


Yok


Yok


Türkiye’deki ana yapısal birimler Eski kristalin masifler ve bunların yapısal gelişim ve jeomorfoloji üzerindeki etkileri Tetis jeosenklinalinin ve Alplerin oluşumu Paleotektonik ve Neotektonik kavramları Türkiye’nin Neotektonik gelişimi ve Arabistan Levhası’nın etkisi Türkiye dağlarının yapısal ve bölgesel olarak sınıflandırılması Volkanizma ve Türkiye’deki volkanik yerşekilleri Türkiye platolarının yapısal ve bölgesel olarak sınıflandırılması Türkiye’deki tektonik depresyonlar ve dağiçi havzaları Drenaj sisteminin gelişimi ve Türkiye’nin ovaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin tanıtılması. Coğrafya-Jeoloji-Jeomorfoloji konularının karşılıklı tanıtılması, ilişki ve farklarının kavranması.
2 Masif kavramı. Türkiye’nin temel yapısı ve masiflerinin örneklerle tanıtılması.
3 Levha tektoniği ve Türkiye’yi etkileyen levhalarla bunların hareketleri ve sonuçları.
4 Jeosenklinal kavramı. Türkiye yapısında jeosenklinaller ve Türkiye jeomorfolojisi için önemi.
5 Orojenez kavramı. Türkiye’de etkili olmuş eski orojenez olayları ve jeomorfoloji üzerindeki etkileri.
6 Epirojenez kavramı ve Türkiye jeomorfolojisi üzerindeki etkileri.
7 Volkanizma, tipleri, Türkiye’de volkanik alanların tiplerine göre dağılımı, Türkiye jeomorfolojisindeki yeri ve önemi.
8 Arasınav (Vize)
9 Dağ kavramı. Türkiye dağlarının jeomorfolojik oluşum ve gelişimi. Coğrafi bir unsur olarak dağlar.
10 Türkiye’de dağların yapısal özelliklerine göre gösterdiği bölgesel farklılıkların örneklerle anlatılması.
11 Plato kavramı. Türkiye jeomorfolojisinde platolar. Oluşum ve gelişmelerine göre çeşitleri.
12 Oluşum özelliklerine göre Türkiye’de platoların bölgesel farklılıklarının örneklerle anlatılması.
13 Havza kavramı. Türkiye jeomorfolojisinde havzaların oluşumu ve gelişimi.
14 Vadi kavramı. Türkiye’de vadilerin kuruluş ve gelişimi. Büyük vadilerle yapısal çizgisellikler arasındaki ilişkiler.
15 Türkiye’de yapısal farklılıklarına göre vadilerin bölgesel özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
16 Final

Erinç: Jeomorfoloji I.DER Yayınları 284. İstanbul 2000. Erol : Türkiye’nin genç tektonik ve jeomorfolojik gelişimi. Türkiye Jeomorfologlar Derneği Jeomorfoloji Dergisi 11, 1-22. Ankara 1983. Kayan : 1996. Geomorphological outlines of Turkey. Archaeometry 94. The proceedings of the 29th International Symposium on Archaeometry. Ankara 9-14 May 1994. (Ed. by ?. Demirci, A.M. Özer and G.D. Summers) p. 365-374. Published by TÜBİTAK, Ankara 1996. Rögl F. ve Steininger F.: Neogene Paratethys, Mediterranean and Indio-Pasific Seaways. Implications for the paleobiogeography of marine and terrestrial biotas. Fossils and Climate. Edited by P. Brenchley. 1984. John Wiley & Sons Ltd.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Makale Kritik Etme 2 14 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 2 28 56
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 5
ÖÇ 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek