GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004032014 TURKIYE EKONOMİSİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders Türkiye’nin ekonomik yapısını anlama ve 1923’ten bugüne Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını, ekonominin gelişimi, sektörel yapı ve planların gelişimi ders çerçevesinde değerlendirme amacını taşımaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi İlkay Südaş


1 Türkiye’nin ekonomik yapısını anlamak
2 Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını, ekonominin gelişimi, sektörel yapısını anlamak
3 Değişen ekonomik dinamikler ışığında günümüz dünyasında Türkiye’nin yerini anlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı dönemi ekonomik yapısı ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine geçiş; Türkiye Cumhuriyeti 1923-1932 dönemi (1. Liberal Dönem) ekonomik yapısı; 1933-1949 dönemi(Devletçilik Uygulamaları) ekonomik yapı; 1950-1960 dönemi (II.Liberal Dönem) ekonomik yapı; Planlı döneme geçiş; Plan kavramı, planlama çeşitleri, planlamanın gerekçeleri; Türkiye’de kalkınma planların nitelikleri ve ortak özellikleri; Türkiye’de planlı dönemlerde ekonomik yapı(1-8. Beş yıllık kalkınma Planları); 1980 sonrası ekonomik dönüşüm ve 24 Ocak kararlarının Türkiye ekonomik yapısı üzerindeki etkisi; 1990 sonrası dönemde ekonominin temel özellikleri (Yeni ekonomik düzene geçiş)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Osmanlı İmparatorluğu son döneminde ekonomik yapı
3 Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinden Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine geçiş
4 Türkiye Cumhuriyeti 1923 – 1932 dönemi (1. Liberal Dönem) ekonomik yapı
5 Türkiye Cumhuriyeti 1933 – 1949 dönemi (Devletçilik Uygulaması) ekonomik yapı
6 Türkiye Cumhuriyeti 1950 – 1960 dnemi (2. Liberal Dönem) ekonomik yapı
7 Planlı döneme geçiş
8 Plan kavramı, planlama çeşitleri,planlamanın gerekçeleri
9 Türkiye’de kalkınma planlarının nitelikleri ve ortak özellikleri
10 Türkiye’de planlı dönemlerde ekonomik yapı
11 Türkiye’de planlı dönemlerde ekonomik yapı
12 Vize
13 1980 sonrası ekonomik dönüşüm ve 24 Ocak kararlarının Türkiye ekonomik yapısı üzerindeki etkisi
14 1990 sonrası dönemde ekonominin temel özellikleri (yeni ekonomik düzene geçiş)
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

KEPENEK, Yakup, YENTÜRK, Nurhan, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 11. Baskı, İstanbul 2000 KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitaplar, İstanbul 1997


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 6 12
Rapor Sunma 2 6 12
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 3 3 3
ÖÇ 2 5 5 3 3 3 3
ÖÇ 3 5 5 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek