GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004092014 MEDİKAL COĞRAFYA Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere coğrafyanın bir alt disiplini olarak sağlık ve sağlık sistemlerinin coğrafi boyutu ile ilgilenen medikal coğrafya hakkında temel bilgileri vermektir. Ders’te medikal coğrafya içindeki iki temel yaklaşım olan ekolojik yaklaşım ve sosyal yaklaşım hakkında uygulamalı örneklerle bilgi verilecektir. Medikal coğrafya çok disiplinli bir alan olduğu için diğer disiplinlerle ilişkisi üzerinde durulacaktır.


Prof.Dr. M.Kirami ÖLGEN


1 Sağlık, hastalık ve toplum ilişkisini coğrafi boyutuyla kavrayabilmek
2 Çevresel değişimin sağlık üzerine etkilerini anlayabilmek
3 Hastalık ve risk faktörlerinin mekansal analizini yapabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Medikal Coğrafya’nın tanımı ve bileşenleri Medikal Coğrafya’nın tarihsel gelişimi Mekansal epidemiyoloji Sağlık Sistemlerinin Coğrafyası Hastalıkların mekansal analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Medikal Coğrafya’nın tanımı ve bileşenleri
2 Medikal Coğrafya’nın tarihsel gelişimi
3 Hastalık ekolojisi
4 Ekolojik epidemiyoloji
5 İklim ve hava: Sağlığa etkileri
6 Çevre kirliliği ve sağlığa etkileri
7 Bulaşıcı hastalıklar
8 Bulaşıcı olmayan hastalıklar
9 Arasınav (Vize)
10 Hastalıkların mekandaki yayılımı
11 Sağlığın korunması ve tanıtımı
12 Sağlık sistemlerinin coğrafyası
13 Coğrafi Teknolojiler ve Medikal Coğrafya
14 Medikal Coğrafya’da mekansal analiz I
15 Medikal Coğrafya’da mekansal analiz II
16 Final Sınavı

Meade, S. M., and Emch, M, 2010, Medical Geography, Third Edition, Guilford Pres. Brown, T., McLafferty, S., and Moon, G., 2010, A Companion to Health and Medical Geography, Blackwell Pub. Khan, O., 2003, Geographic Information Systems and Health Applications, Idea Publishing. Maheswaran, R., and Craglia, M., 2004, GIS in Public Health Practise, CRC Pres. Steffen, R., et.all, 2003, Manual of Travel Medicine and Health: Second Edition, BC Decker Inc. Pfeiffer, D., et. al, 2008, Spatial Analysis in Epidemiology, Oxford Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 2 24
Uygulama/Pratik 4 4 16
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Okuma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 2 5 5 3 2
ÖÇ 2 2 4 2 4 4
ÖÇ 3 3 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek