GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004172014 YAKIN ÇEVRE TURİZMİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin yakın çevre turizmi kapsamında İzmir ili ve bazı komşu il/ilçelerde turizmin mevcut durumunu (turizm türleri ve alanları, verilen hizmetler) ve turizm potansiyelini (arz, talep, rekabet, pazar) analiz ederek ve karşılaştırmalar yaparak neden-sonuç ilişkisini kurmalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Füsun Baykal


1 Yakın çevre turizminin kavramsal çerçevesini kurabilme
2 İzmir yakın çevre turizminin sınırlarını çizip, belli kriterlere göre bölgelere ayırabilme
3 İzmir yakın çevre turizminde bölgelere göre turizmin mevcut durumunu ve potansiyelini öğrendikten sonra, bölgeler arasındaki farklılıkları kavrayabilme, nedenlerini ve ortaya çıkan sonuçları analiz edebilme
4 İzmir yakın çevre turizminin sorunlarını analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yakın çevre turizmine kavramsal yaklaşım, kavramsal yaklaşımın İzmir’e uygulanması, İzmir yakın çevre turizminin incelenmesi: bölgeleme, istatistiksel ve coğrafi dağılış, İzmir yakın çevre turizmi potansiyelinin günümüzdeki kullanımı ve eleştirilmesi, İzmir yakın çevre turizminin sorunları ve geleceğe bakış, günübirlik-yarım günlük İzmir yakın çevre turizmi uygulama gezilerini gerçekleştirme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yakın çevre turizmine kavramsal çerçevesinin tanıtılması
2 İzmir kent merkezinin turizm özelliklerinin verilmesi
3 İzmir yakın çevre turizminde seçilen bir bölge için sanal gezi-tur (video)
4 İzmir yakın çevre turizminde kuzey bölgesinin ilçelere göre doğal ve kültürel turistik çekiciliklerinin tanıtılması
5 İzmir yakın çevre turizminde kuzey bölgesinin ziyaret yerleri, hizmet olanakları, mevcut ve potansiyel turizm türlerinin tanıtılması ve bölgenin SWOT analizinin yapılması
6 İzmir yakın çevre turizminde güney bölgesinin ilçelere göre doğal ve kültürel turistik çekiciliklerinin tanıtılması
7 İzmir yakın çevre turizminde güney bölgesinin ziyaret yerleri, hizmet olanakları, mevcut ve potansiyel turizm türlerinin tanıtılması ve bölgenin SWOT analizinin yapılması
8 Ara sınav
9 İzmir yakın çevre turizminde batı bölgesinin ilçelere göre doğal ve kültürel turistik çekicilikleri
10 İzmir yakın çevre turizminde batı bölgesinin ziyaret yerleri, hizmet olanakları, mevcut ve potansiyel turizm türlerinin tanıtılması ve bölgenin SWOT analizinin yapılması
11 İzmir yakın çevre turizminde doğu bölgesinin ilçelere göre doğal ve kültürel turistik çekiciliklerinin tanıtılması
12 İzmir yakın çevre turizminde doğu bölgesinin ziyaret yerleri, hizmet olanakları, mevcut ve potansiyel turizm türlerinin tanıtılması ve bölgenin swot analizinin yapılması
13 İzmir yakın çevre turizminde bölgelerin karşılaştırılması
14 İzmir yakın çevre turizminde seçilen bir bölge için Sanal gezi-tur (video)
15 İzmir yakın çevre turizminin değerlendirilmesi: kullanım ve potansiyelin karşılaştırılması, güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerilerinin getirilmesi
16 Final

Ders Kitabı: Özgüç, N. (2007). Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Soria, I. D., Liurdes, J.C. 2013. Thoughts about proximity tourism as a strategy for local development, Cuadernos de Turismo, 65-88. Atout France. Tourisme de proximité et opportunités.http://www.atout-france.fr/system/files/429/2015/10/pages_de_tourisme_de_proximite_sommaire.pdf Aktaş, G. (2008). Türkiye Turizm Coğrafyası. Detay Yayınları, Ankara. Kahraman, N., Türkay, O. (2006). Turizm ve Çevre. Detay Yayıncılık, Ankara. Ege Turizm Derneği (Ed. A. Timur, F. Baykal, G. Emekli) (2009). İzmir Ekoturizm Güzergahları. İzmir İl Kültür ve Turizm Md. (2006). İzmir Turizm Tanıtma Kitapları (5 adet). Taşlıgil, N. ve Şahin, G. (2019) (Ed.). Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Nobel Yayınevi, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Alan Gezisi 2 8 16
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 4 4 16
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 2 4 3 1
ÖÇ 2 2 2 3 3 2 4 2 4 4 1 3
ÖÇ 3 4 3 4 4 2 5 2 4 4 2 3
ÖÇ 4 4 4 3 2 4 4 5 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek