GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004212014 DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

LisansDünya’nın coğrafi bölgeleri incelenerek “coğrafi bölge” kavramını örnekleriyle kavramak. Dünya’nın farklı coğrafyalarındaki fiziki ve beşeri süreçler arasındaki ilişkileri anlamak ve Dünyayı tanımak. Farklılaşan Dünya ekonomik ve siyasi coğrafyasını eleştirel bakış açısıyla değerlendirmek.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki süreçler hakkında fikir sahibi olmak ve çeşitle fenomenlerin dağılımını açıklamak.
2 Yeryüzündeki fiziki ve beşeri özellikler arasındaki ilişkileri kavramak
3 Dünyanın başlıca coğrafi özelliklerinin kartografik unumu ile öğrencilerin yorumlama becerisini geliştirmek.
4
5
6


Yok


Yok


Ders kapsamında Dünyanın Coğrafi bölgeleri-sistemler ve ilişkiler incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Dünya Bölgesel Coğrafyası: Genel Bir Bakış
3 Avrupa Coğrafyası
4 Rusya Coğrafyası
5 Kuzey Amerika Coğrafyası
6 Orta Amerika Coğrafyası
7 Güney Amerika Coğrafyası
8 Sahra Altı Afrika Coğrafyası
9 Kuzey Afrika Coğrafyası
10 Ortadoğu Coğrafyası
11 Asya coğrafyası
12 Vize
13 Avustralya Coğrafyası
14 Pasifik Bölgesi Coğrafyası
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

De BLIJ,H.J/MULLER, O.P/NİJMAN; J.(2013), Regions du Monde, 2. Edition, Groupe Modulo. De Blij, H.J and P.O.Muller (2004), Geography: realms, Regions and Consepts, 11. Edition, New York, Wiley. GÜNER, İbrahim/ERTÜRK, Mustafa (2013), Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, 4. Basım, Nobel kitap, Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Proje Tasarımı /Yönetimi 8 3 24
Bireysel Çalışma 7 3 21
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek