GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004292014 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA PROJELERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin beşeri coğrafya derslerinde gördükleri konular çerçevesinde bazı araştırma projelerini hazırlayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Füsun Baykal


1 Beşeri coğrafyada projenin önemini kavratabilme
2 Beşeri coğrafyada güncel ve sorunlara çözüm odaklı proje konularını kavratabilme
3 Beşeri coğrafyada yapılmış projelere eleştiriler getirebilme
4 Üniversite, TÜBİTAK, bakanlık ve diğer kurumlara ait beşeri coğrafya ile ilişkili projeleri öğretebilme
5 Beşeri coğrafyada grup çalışması ile örnek projeler yapabilme


Yok


Yok


Beşeri coğrafyada araştırma projeleri yapmak üzere; proje konularını tanıma, beşeri coğrafyada mevcut projelere eleştiriler getirme, çeşitli kurumların beşeri coğrafya ile ilişkili projelerini inceleme ve bir örnek proje yapma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Beşeri coğrafya konuları ve proje yapmanın önemi
1 Beşeri coğrafyada güncel, sorunlara çözüm odaklı proje konuları
2 Beşeri coğrafyacıların yapmış oldukları projeleri inceleme
3 Beşeri coğrafyacıların yapmış oldukları projeleri inceleme
4 Çeşitli kurumların beşeri coğrafya ile ilişkili projelerini inceleme
5 Çeşitli kurumların beşeri coğrafya ile ilişkili projeleri yürütenlerin deneyimlerini sınıf ortamında dinleme
6 Örnek proje yapımı ilgili ön hazırlıklar (konu ve yer seçimi, grupların oluşturulması, iş takvimi)
7 Ara Sınav
8 Örnek proje yapımı
9 Örnek proje yapımı
10 Örnek proje yapımı
11 Örnek proje yapımı
12 Örnek proje yapımı
13 Örnek proje yapımı
14 Örnek proje yapımı
15 Final

Ders Kitabı: ÖZGÜÇ, N., 1994, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri (3. Baskı) İstanbul Üniv. Yay. No: 3849. Yardımcı Kaynaklar: ARIKAN, R., 1995, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma. ÇELEBİ, F., YEŞİLADALI, B., Proje Hazırlama Kılavuzu, Tarih Vakfı Yerel Tarih Grupları Projesi Koordinasyon Birimi, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/p/h/phk.pdf DOĞANAY, H.,1993. Coğrafyada Metodoloji. MEB. Yay. No: 187.. KARASAR N., 1994, Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar, İlkeler, Teknikler (6. Basım) TUNÇEL, H., 2001. “Coğrafya çalışmalarında konu seçimi”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi. TUTAR, H., B.Ö., DEMİR. Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU, SERKA. TÜBİTAK, 2012. Proje Rehberi. TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N., 2004, Beşeri Coğrafya İnsan, Kültür, Mekan.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 5 4 20
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 3 3 3 4 4 4 3 3
ÖÇ 1 3 3 3 4 4 4 3 3
ÖÇ 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek