GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004002014 KÜRESELLEŞME Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere, hızla değişen günümüz dünyasında yaşanan gelişmeleri, değişimin dinamiklerini ve küreselleşmenin farklı tanım ve yaklaşımlar çerçevesindeki anlamını kavratmaktır. Ayrıca, yerel bağlamlar ve küreselleşmenin zorlayıcı gücü arasındaki etkleşim ve bunun sosyo-mekânsal yansımalarını/sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır. Her ne kadar küresel meseleler birbirinden tam olarak ayrılamasa da, ders boyunca belirgin bazı başlıklar halinde konu ele alınacaktır.


Yrd. Doç. Dr. İlkay Südaş


1 Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra; Değişimin temel özellik olduğu günümüz dnyasında, küresel ilişkileri çeşitli boyutlarıyla (kültürel, çevresel, ekonomik) yorumlayabilirler,
2 Küreselleşmenin farklı anlamlarını, olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenerek kendi bakışaçılarını geliştirebilirler
3 Dünyamızın güncel ve öncelikli meselelerine, yaratılan ikilikleri göz ardı etmeden (kuzey-güney, birinci dünya-üçüncü dünya, kalkınmış-gerikalmış, merkez-çevre vb.) ancak bunların ötesinde bakarak, küresel ilişkiler ağı hakkında gerçekçi bir fikir edinebilirler.


Yok


Yok


Küreselleşmenin boyutları ve küreselleşme ile ilgili temel kavramlar. Günümüz küresele sorunları ve küreselleşme sürecinin sosyo-mekansal yansımaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Küreselleşmenin farklı tanımları
2 Küreselleşme ile ilgili farklı süreçler
3 Neo-liberalizm
4 Politik Küreselleşme: Uluslararası Politik Kurum ve Kuruluşlar
5 Ekonomik Küreselleşme I
6 Ekonomik Küreselleşme II
7 Ekonomik Küreselleşme III
8 Ara sınav
9 Kültürel Küreselleşme
10 Küresel İnsan Hareketliliği
11 Küresel İnsan Hareketliliği
12 Küreselleşmenin Çevresel Sonuçları
13 Küresel Eşitsizlikler
14 Belgesel izleme
15 Genel Tartışma
16 Final sınavı

AZEM, İ. (Yönetmen) 2012. Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir. DVD Belgesel. 88’’ http://www.youtube.com/watch?v=maEcPKBXV0M CHANDA, N. 2009. Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü: Tacirler, Vaizler, Maceraperestler ve Savaşçılar Globalizmi Nasıl Şekillendirdiler?. (Çeviren: D. CENKÇİLER) ODTÜ Yayıncılık. Ankara DICKENS, P. 2011. Global Shift: Mapping the Changing Contours of World Economy. The Guilford Press. New York ERIKSEN, T. H. 2007. Globalization: Key Concepts. Berg Publisher. KAYGALAK, İ., Ş. IŞIK. 2007. “Kentleşmenin Yeni Ekonomik Boyutları” Ege Coğrafya Dergisi. 16 (1-2): 17-35 RITZER, G. 2010. Küresel Dünya. (Çeviren: M. PAKDEMİR). Ayrıntı Yayınları. İstanbul TÜMERTEKİN, E., N. ÖZGÜÇ. 2013. Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi. İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Gözlem 1 6 6
Bireysel Çalışma 9 2 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek