GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004022014 TÜRKİYE NUFUS COGRAFYASI Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkiye nüfusunun büyüme sürecini, nüfus artışını ve bu artıştaki temel dinamikleri ve dönemleri, politikaları; kırsal ve kentsel nüfusun gelişme dinamiklerini ve bölgesel farklarını, göç nitelikleri ve bunun coğrafi boyutlarını kavrayabilmelerini sağlamaktır


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 Türkiye nüfusunun büyüme sürecini ve dinamiklerini anlayabilme
2 Nüfusun coğrafi dağılışını ve bu konuda rol oynayan faktörleri kavrayabilme
3 İç göç nedenlerini ve coğrafi boyutunu kavrayabilme
4 Demografik niteliklerin bölgesel ve iller düzeyindeki farklarını tanıyabilme
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Türkiye’de Nüfus artışı • Türkiye’de uygulanan nüfus politikaları ve sonuçları • Türkiye nüfusuna ilişkin yapılan projeksiyonlar ve sonuçları • Kentsel ve kırsal nüfus gelişimi ve kentsel nüfusun gelişme dinamikleri • Nüfusun coğrafi dağılışı • Göçler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Türkiye’de nüfus sayımlarının tarihçesi, temel kaynaklar başlıca sorunlar
1 II. Dünya Savaşı sonrasına kadar Türkiye’de nüfus artışı ve temel belirleyiciler
2 1950 sonrasında Türkiye’de nüfus artışı ve temel dinamikler
3 Türkiye’de uygulanan nüfus politikaları ve sonuçları
4 Türkiye nüfusuna ilişkin yapılan projeksiyonlar ve sonuçları
5 Kentsel nüfus gelişimi
6 Kırsal nüfus gelişimi
7 Kentsel nüfusun gelişme ve Kentleşme modelleri
8 Arasınav (Vize)
9 Farklı ölçütlere göre Türkiye’de iç göçler
10 1990 sonrasında nüfus hareketlerinin neden ve sonuçları
11 Dış Göçler
12 Tartışma: Türkiye’de doğurganlık
13 Türkiye nüfusunun sosyal ve ekonomik nitelikleri
14 Nüfusun coğrafi dağılışı
15 Final Sınavı

Kaynaklar: ÖZGÜR, E.M., (1998). Türkiye Nüfus Coğrafyası., Ankara. ÖZGÜR, E.M., (2004). “Türkiye’de toplam doğurganlık hızının mekansal dağılışı” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2), S. 1-12, Ankara. YAKAR, Mustafa (2012): “21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye nüfusunda ne değişti?”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, sayı 21. İÇDUYGU A. / SİRKECİ İ. (1999). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri“. 75. Yılda Köylerden Şehirlere. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. ÖZGÜR, E.M. (2003). "XXI. Yüzyılın başında Türkiye Nüfusu“., Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 1 Sayı 1. TUSİAD (1999). Türkiye’nin Fırsat Penceresi: Demografik Dönüşüm ve İzdüşümler. IŞIK, Ş. (2008).Türkiye'de Üniversitelerin Kentlerin Gelişimi ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay: No: 150 IŞIK, Ş. (2009). “Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler”. Ankara Üniv. Coğrafi Bilimler Dergisi. Cilt 7, Sayı 1. s. 27-37, Ankara. IŞIK, Ş. (2008).”Türkiye'de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkisi'”. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, s.157-179. İzmir IŞIK, Ş. (2005). “Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72 IŞIK, Ş. (1999). “1997 Nüfus tespiti ve Türkiye nüfusu üzerine bazı yeni gözlemler”. Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 10, s. 149-172. MUMCU, O. / ÇAĞLAR, E. (2006) “Türkiye’nin nüfusu zenginlik kaynağı olabilir mi ?” TEPAV, Politika notları YÜCEŞAHİN, M. Murat ; ÖZGÜR, E. Murat (2006). “Türkiye’nin Güneydoğusunda nüfusun zorunlu yerinden oluşu: Süreçler ve mekansal örüntü” . Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 5 2 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 1 5 2 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 2 5 2 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 3 5 2 3 3 2 3 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek