GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004062014 TÜRKİYE BİTKİ COGRAFYASI Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu derste Türkiye’deki doğal bitki örtüsü formasyonlarının sınıflandırılması, bu formasyonlarının ekolojik koşullarla olan ilişkilerinin belirlenmesi ve vejetasyon formasyonlarının dağılımında antropojenik faktörlerin etkilerinin tanıtılması amaçlanmıştır.


Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş


1 Türkiye’de bitki örtüsünün ekolojik koşullarını açıklayabilme.
2 Türkiye’de vejetasyonun geçmişteki ve günümüzdeki dağılımına etki eden çevresel faktörleri yorumlayabilme
3 Türkiye’de doğal vejetasyon, arazi kullanımı ve tarım arasındaki ilişkileri kavrayabilme
4 Öğrencilerin çevresindeki vejetasyon formasyonlarını ve bu formasyonları oluşturan ağaç türlerini tanıması.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye’nin floristik bölgeleri Türkiye’de relik ve endemik bitkiler Türkiye’de bitki örtüsünün ekolojik koşulları Türkiye’nin vejetasyon formasyonları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Bitki coğrafyası kavramı
2 Türkiye’nin floristik bölgeleri
3 Türkiye’nin relik ve endemik bitkileri
4 Türkiye’de bitki topluluklarının dağılışını belirleyen klimatik koşullar
5 Türkiye’de bitki örtüsü ile jeomorfolojik-topografik faktörler arasındaki ilişki
6 Türkiye’de bitki örtüsü ile anametaryal ile toprak arasındaki ilişki
7 Türkiye’de bitki örtüsü ile biyotik faktörler arasındaki ilişki
8 Ara sınav (Vize)
9 Türkiye’nin vejetasyon formasyonları
10 Karadeniz bölgesinin vejetasyon formasyonları
11 Akdeniz bölgesinin vejetasyon formasyonları
12 İç Anadolu’nun vejetasyon formasyonları
13 Doğu Anadolu’nun vejetasyon formasyonları
14 Güneydoğu Anadolu’nun vejetasyon formasyonları
15 Türkiye’de doğal vejetasyon, arazi kullanımı ve tarım arasındaki ilişkiler.
16 Final sınavı

Akman, Y., Ketenoğlu, O., “Vejetasyon Ekolojisi” Ankara Üniv., Fen Fak., (1987) Atalay İ. 1976. Türkiye’de vejetasyon sürelerinin dağılımı- Distribution of vegetation periods of Turkey. Atatürk Üniv. Araştırma Dergisi 7: 247-279, Erzurum, Turkey. Atalay İ. 1983. Türkiye Vejetasyon Coğrafyası- Ege Üniversitesi Basımevi, Izmir. Gemici, Y. Bitki Coğrafyası Ders Notları, Üniversiteliler Ofset, 2000, Bornova-İzmir. Seçmen, Ö., 1992. “Vejetasyon Bilgisi Ders Notları”. Ege Üniv., Fen Fak..


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 16 2 32
Okuma 2 28 56
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek