GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004102014 DOĞAL AFETLER Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin doğal afetlerin önemi, çeşitleri, özellikleri ve dağılışları konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 Mevcut coğrafi bilgilerini değerlendirebilme
2 Doğal çevre sorunu olarak afetleri tanıyabilme ve önemini kavrayabilme
3 Mekanda meydana gelen olaylar arasında ilişki kurabilme ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Tanım ve kavramlar * Afet çeşitleri * Doğal afetler * Beşeri afetler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler
2 Tanım ve kavramlar
3 Afet Çeşitleri
4 Doğal Afetler
5 Heyelanlar
6 Depremler ve volkanlar
7 Çığlar
8 Don olayları
9 Sel-taşkın olayları
10 Ara sınav
11 Dolu, tipi
12 Kuraklık
13 Fırtına, Sis
14 Doğal orman yangınları
15 Yıldırım
16 Dönem sonu sınavı

K. SMITH, Enviromental Hazards, Assessing Ring and Reducing Disaster, Second Edition, 1996, London Cemalettin ŞAHİN. Türkiye Afetler Coğrafyası, Gazi Üniversitesi Yayın No:172, Gazi Eğitim Fakültesi Yayın No:21, 1991,Ankara Yardımcı Kaynaklar:Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 8 1 8
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 7 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek