GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004202014 DOGU VE GUNEYDOĞU ANADOLU C. Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımalarını, bölge içindeki farklılıkları nedenleriyle kavrayarak sonuçlarını açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Şevket IŞIK


1 İki Bölgenin coğrafi sınırlarının esaslarını kavrayabilme
2 Bölgelerin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme
3 Bölgelerin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma
4 Bölge içindeki coğrafi unsurlar arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme


Yok


Yok


* Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Coğrafi sınırları, bölümler ve genel özellikleri * Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin fiziki coğrafyası * Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri. * Güneydoğu Anadolu Projesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Coğrafi sınırları
1 Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yapı ve yüzey şekilleri
2 İklim özellikleri ve Doğal bitki örtüsü
3 Hidrografik özellikler ve su kaynakları bakımından önemi
4 Nüfus artışı, temel dinamikler ve bölgenin demografik nitelikleri
5 Kentsel ve kırsal nüfus
6 Göçler ve bölge dışına yönelik göçlerin coğrafi dağılımı
7 1990 sonrasında nüfus hareketlerinin neden ve sonuçları
8 Arasınav (Vize)
9 Kırsal yerleşme tipleri ve yaylacılık
10 Dia Gösterimi
11 Tarımsal faaliyetler ve coğrafyanın rolü
12 Güneydoğu Anadolu Projesi
13 Sanayi faaliyetlerinin dağılışı, bölgesel dengesizlikler
14 Turizm çekicilikleri
15 Final Sınavı

Yardımcı Kaynaklar: SÖNMEZ, M. (1998). Bölgesel Eşitsizlik. Alan Yayıncılık, İstanbul. ÖZER, A. (1998). Modernleşme ve Güneydoğu. İmge Kitabevi, Ankara. DARKOT, B. (1972) “Doğu Anadolu’nun coğrafi özellikleri”. Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. Araştırma dergisi Sayı:5 Erzurum ERİNÇ, S. (1953). Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniv Coğ.Enst. yayınları No: 15. SÖZER, A. N. (1984). “Güneydoğu Anadolu’nun doğal çevre şartlarına coğrafi bir bakış”. Ege Coğrafya Dergisi Sayı 2. SÜR, Özdoğan (1972). Türkiye’nin özellikle İç Anadolu’nun genç volkanik alanlarının jeomorfolojisi. 1972, Ankara Üniv. DTCF Yayınları. BAKIRCI, M. (2002). “Türkiye'de Baraj Yapımı Nedeniyle Yer Değiştiren Bir Şehir: Halfeti”. İst. Üniv. Coğrafya Dergisi, Sayı 10. YÜCEŞAHİN, M. Murat ; ÖZGÜR, E. Murat (2006). “Türkiye’nin Güneydoğusunda nüfusun zorunlu yerinden oluşu:Süreçler ve mekansal örüntü” . Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55 IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir YÜCEŞAHİN, M. / BAYAR, R. / ÖZGÜR, E.M. (2004): “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2004, 2 (1), 23-39 KARADOGAN, Sabri / ÖZGEN, Nurettin (2006): “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal üretimin değişimi, ve dağılışının CBS ortamında analizi” 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 – 16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi / İstanbul. BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 3 3 4 2
ÖÇ 1 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 3
ÖÇ 3 4 3 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek