GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Batı Medeniyetinin tarihsel, edebi, felsefi, kültürel ve sanatsal gelişimini tanıtmak, Batı Medeniyetini oluşturan kökenleri incelemek, Batı’ya yön veren kavramları ve dinamikleri incelemek ve Medeniyet kavramını insanlık tarihinin sonsuz modernleşme süreci olarak değerlendirerek irdelemek ve Batı Medeniyetinin İngiliz Edebiyatına etkilerini analiz etmektir.1 Batı Medeniyetini oluşturan tarihsel dinamiklerin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Batı ve Medeniyet kavramlarını ideolojik olarak değerlendirebilmek ve İngiliz Edebiyatı alanındaki etkilerinin izini sürebilmek.
3 Batı Medeniyetine yön veren felsefi akımların kökenlerini inceleyebilmek.
4 Batı Medeniyetine yön veren kültürel akımların kökenlerini inceleyebilmek.
5 Batı Medeniyetine yön veren sanatsal akımların kökenlerini inceleyebilmek.
6 Batı Medeniyeti ve “modernleşme” süreçlerini analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki konumu ve önemini analitik bir bakış açısıyla değerlendirebilmek.
7 Batı Medeniyeti çerçevesinde Türkiye’nin kültürel konumunu kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Batı Medeniyetleri oluşturan tarihsel dinamikler, ideolojik kavramlar, felsefi, kültürel ve sanatsal akımlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve amaçların tartışılması.
2 Batı Nedir? Medeniyet Nedir?
3 Antik Medeniyetler: “Batı”dan Önce “Doğu”, Antik Mezopotamya ve Antik Mısır
4 Yahudi Medeniyeti, “Batı” ve “Doğu”nun Kesişen Yolları
5 Helenistik Medeniyet, Edebiyatı, Felsefesi ve Sanatı
6 Roma Medeniyeti, Edebiyatı, Felsefesi ve Sanatı
7 Avrupa’da Ortaçağ: Germanik “Kahramanlar” Kültüründen Skolastik “Toplum” Kültürüne
8 Ara sınav
9 Batı’nın “Uzak” ve “Yakın” Halleri: Bizans Medeniyeti, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Kültürü
10 Batı’nın “Uzak” ve “Yakın” Halleri: Bizans Medeniyeti, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Kültürü
11 Batı Medeniyetinde Rönesans ve Avrupa’nın “Devleri”: İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere
12 Batı Medeniyetinde Rönesans ve Avrupa’nın “Devleri”: İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere
13 Batı Medeniyeti ve “Modern” Tarih, Kültür ve Sanat
14 Batı Medeniyeti’nin Doğusu, Doğu Medeniyeti’nin Batısı olarak Türkiye
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final sınavı

Neill, William H. History of Western Civilization. London: U of Chicago P, 1969. Burns, Edward McNall. Western Civilizations. New York: W.W. Norton and Company, 1973. Baker, Donald N. And George W. Fasel, eds. Landmarks in Western Culture. New Jersey: Prentice Hall, 1968.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Okuma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek