GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0715002522019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

LisansPaleolitik Çağlar’dan, Erken Tunç Çağı’na kadar Anadolu’da gelişen kültürlerin sınıfandırılması ve bu kültürleri niteleyen buluntular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.1 Anadolu’nun tarih öncesi kronolojisini bilme.
2 Anadolu’nun tarih öncesi yerleşimleri ve buluntu yerlerini öğrenme.
3 Anadolu’nun tarih öncesi terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma.
4 Anadolu Paleolitik Çağları hakkında bilgi sahibi olma.
5 Anadolu Akeramik Neolitik ve Neolitik Dönemleri hakkında bilgi sahibi olma.
6 Anadolu Kalkolitik Dönemi hakkında bilgi sahibi olma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Paleolitik Çağlar’dan itibaren, tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik (yaklaşık olarak MÖ. 10.000-5000) ve Kalkolitik Çağları da (MÖ. 5.000-3.000) içine alan zaman diliminde Anadolu’da gelişen kültürel süreçler maddi ve manevi tüm gelişmeler (mimari, çanak-çömlek, maden, ölü gömme gelenekleri) dikkate alınarak incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi.
2 Anadolu Coğrafyası ve Anadolu tarih öncesi kronolojisi
3 Anadolu’da Paleolitik Çağlar
4 Anadolu’da Epipaleolitik Dönem
5 Anadolu’da Akeramik Neolitik Dönem
6 Anadolu’da Neolitik Dönem (Hasssuna-Samarra Kültürleri)
7 Aanadolu Neolitik Dönem Mimarisi
8 Ara Sınav
9 Anadolu’da Neolitik Dönem çanak-çömlek geleneği
10 Neolitik Dönem’de Anadolu’nun çevre kültürler ile ilişkisi
11 Anadolu’da Kalkolitik Dönem (Halaf-Ubeyd- Uruk Kültürleri)
12 Anadolu Kalkolitik Dönem Mimarisi
13 Anadolu Kalkolitik Dönem çanak-çömlek geleneği
14 Kalkolitik Dönem’de Anadolu’nun çevre kültürler ile ilişkisi
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kartal, M. 2009, Türkiye’de Epi-paleolitik Dönem: Son Avcı- Toplayıcılar, Ankara; Z.Derin- F.Ay- T.Caymaz, “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi , Yeşilova Höyüğü, 2005- 2006 yılı çalışmaları”, Arkeoloji Dergisi XIII, 2009, 1-58. M.Özdoğan-N.Başgelen (Yayına Hazırlayanlar), Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar,Yeni Bulgular, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007. A.Çilingiroğlu-Z.Derin –E.Abay- H.Sağlamtimur- İ. Kayan, Ulucak Hoyuk: Excavations Conducted Between 1995-2002, (Ancient Near Eastern Studies. Supplement 15) Peeters 2004. R.Duru, MÖ.8000’den MÖ.2000’e Burdur-Antalya Bölgesi’nin Altıbin Yılı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2009. Günel, S. 2011. “Çine-Tepecik Kazıları Işığında Bölgenin Tarihöncesi Kültürleri Üzerine Bir İnceleme”, Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri-Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar içinde A. Öztan ve Ş. Dönmez (eds.), Ankara, s. 217-232. Sağlamtimur, H. 2012. “The Neolithic Settlement of Ege Gübre”, The Neolithic in Turkey. New Excavationas and New Research. Western Anatolia içinde M. Özdoğan, N. Başgelen, ve P. Kuniholm (eds.), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 197-225. Schmidt, K., 2007, Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE - En Eski Tapınağı Yapanlar, R. Arslan (Çev.), İstanbul. N. Başgelen (Yayına Hazırlayan) 12000 Yıl Önce "Uygarlığın Anadolu'dan Avrupa'ya Yolculuğunun Başlangıcı" Neolitik Dönem, İstanbul 2007.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek