GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003072020 SANAYİ COĞRAFYASI Ders 3 5 2,00

LisansCoğrafyanın bir alt dalı olarak, coğrafya-sanayi arasındaki ilişki, sanayileşmenin ortaya çıkması ve gelişimi ve bugünkü durum, yer seçim kriterlerinin özellikleri ve küreselleşmeyle sanayileşme arasındaki ilişkilere açıklık getirmek dersin temel amacıdır.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Coğrafya-sanayi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
2 Sanayileşmenin ortaya çıkması ve gelişimi ile bugünkü durumunun öğretilmesi
3 Küreselleşme ile sanayileşme arasındaki ilişkilere açıklık getirmek
4 Sanayinin yer seçimi kriterlerinin özelliklerinin ortaya konması


Yok


Yok


İnsanın temel ekonomik etkinliği sanayidir. Sanayi, ekonomik kalkınmada en önemli araçtır. Sanayileşme, coğrafi çevreyi kullanmakta ve bir fenomen olarak insanı doğrdan etkilemektedir. Bu derste, coğrafyanın bir alt dalı olarak, coğrafya-sanayi arasındaki ilişki, sanayileşmenin ortaya çıkması ve gelişimi ve bugünkü durum, yer seçim kriterlerinin özellikleri ve küreselleşmeyle sanayileşme arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Sanayi etkinlikleri ve coğrafya arasındaki ilişkiler
3 Sanayinin gelişimi ve yapısı I
4 Sanayinin gelişimi ve yapısı II
5 Sanayi devrimi ve sanayiye dayalı kalkınma
6 Günümüz sanayisinin temel özellikleri I
7 Günümüz sanayisinin temel özellikleri II
8 Sanayide yer seçimi
9 Sanayide yeni yer seçimi eğilimleri
10 Sanayide lokasyon teorileri I
11 Sanayide lokasyon teorileri II
12 Vize
13 Sanayinin küresel dağılışı ve bunun nedenleri I
14 Sanayinin küresel dağılışı ve bunun nedenleri II
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final

AYDA, Eraydın, Post Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ Yay., Ankara, 1992. BENKO, G.B., Géographie des Technopôles, Masson, Paris, 1991. BENKO, G./DUNFORD, M., Industrial Change and Regional Development, The Transformation of Industrial Spaces, Belhaven, 1991. KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1997. MUTLUER, Mustafa, Gelişimi, Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Sanayii, Denizli Sanayi Odası Yayınları, İzmir, 1995. SCHOUMAKER, Bernadette Merenne, La Localisation des Industries, Nathan, Paris, 1991.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 6 12
Rapor Sunma 2 6 12
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 71

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 3 3 2 4 3 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 3 2 4 4 3 5
ÖÇ 3 4 4 4 3 2 4 4 2 5
ÖÇ 4 5 4 4 4 2 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek