GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001612020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplum sorunlarını gözlemlemelerine, topluma karşı sorumluluklarını takım çalışması içinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatif alarak gerçekleştirebilmelerine katkıda bulunmaktır.


Doç. Dr. Arife Karadağ


1 2. Gönüllü çalışmayı öğrenebilme.
2 1. İçinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilme.
3 3. Proje oluşturmayı ve uygulamayı öğrenebilme.
4 4. Takım çalışması yapabilme.
5 5. Toplumsal duyarlılık geliştirebilme.
6 6. Yaptığı projeyi toplum önünde sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplumsal duyarlılık projeleri oluşturma, proje yazma, sivil toplum örgütlerini tanıma ve birlikte çalışma, yaratıcı projeler geliştirme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar
2 Ege Üniversitesi , birimleri ve Edebiyat fakültesi tanıtımı
3 Örnek sosyal sorumluluk projelerinin ve Destekleyici kurum -kuruluşların Tanıtımı
4 Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı
5 Coğrafya Mezunlarının istihdamına yeni açılımlar getirebilecek sektörlerin tanıtımı
6 Etkili cv hazırlama Europass cv hazırlama eğitimi
7 Etkili konuşma ve mülakat teknikleri
8 Etkili İletişim Teknikleri- iş yaşamı
9 Yurtdışı eğitim, öğrenci değişimi ve çalışma fırsatları
10 İş yaşamında stres yönetimi-affetme- zor insanlarla çalışma eğitimi
11 Proje uygulamaları
12 Proje uygulamaları
13 Proje uygulamaları
14 Proje sunumları ve değerlendirme
15 Proje sunumları ve değerlendirme
16 Final: Genel değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi kaynakları E.Ü. Kariyer Merkezi ve Mezunlar Ofisi etkinlikleri Coğrafya temelli STK temsilcileri ile görüşmelerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek