GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703001112020 KÜLTÜREL COĞRAFYA Ders 1 1 3,00

LisansBu dersin amacı öğrencilere; kültür ve coğrafya arasındaki ilişkiyi kavratabilmek ve kültürel coğrafyanın temel araştırma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Füsun Baykal


1 Kültür ve coğrafyayı ayrı ayrı tanıyarak aralarında ilişki kurabilme (analiz ve sentez yapabilme)
2 Maddi ve manevi kültür, kentsel ve kırsal kültür hakkında bilgi sahibi olabilme, aralarında ilişki kurabilme ve coğrafi yaklaşımlar getirebilme
3 Kültürel coğrafyanın araştırma konularını (kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel entegrasyon, kültürel coğrafi görünüm, kültürel coğrafi geçmiş vb) öğrenme ve günümüzdeki yaklaşımları kavrayabilme
4 Dünya kültür alemleri ve bölgeleri hakkında bilgi sahibi olabilme, coğrafi yorumlar yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kültürün kavramsal çerçevesi (tanımı, tarihçesi, ilkeleri), Kültürel coğrafyanın tanımı, ilgi alanları ve araştırma konuları, Kültürel yayılma (yayılma şekilleri, rol oynayan faktörler, örnekler), Kültürel ekoloji (ekoloji, ekosistem, habitat, kültürel ekolojide etkileşimin boyutları, çevresel algılama ve algılama yolları), Kültürel entegrasyon (nedenler, rol oynayan faktörler, örnekler), Kültürel coğrafi görünüm (algılama biçimleri, rol oynayan faktörler, Kırsal ve kentsel kültürel coğrafi görünümler, örnekler), Dünya kültür alemleri ve bölgeleri (Avrupa, İslam, Afrika, Şark, Okyanusya), Kültürel coğrafyada son yaklaşımlar (konular, mekanlar vb)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kültür ve coğrafya kavramlarına açıklık getirilmesi
2 Maddi-manevi kültür unsurlarının tanıtımı
3 Kentsel-kırsal kültür özelliklerinin öğretilmesi
4 Kültür ve coğrafya arasında ilişkinin kurulması ve kültürel coğrafyanın temellerinin verilmesi
5 Kültürel coğrafyanın araştırma konularının kavratılması
6 Kültürel yayılmanın coğrafi temeller üzerinden değerlendirilmesi
7 Kültürel ekolojinin insan-çevre etkileşimi üzerinden analiz edilmesi (çevresel determinizm ve possibilizm) ve kültürel entegrasyonla ilişkisinin kurulması
8 Ara sınav
9 Kültürel coğrafi görünümün analiz edilmesi (oluşumu, algılama biçimleri, rol oynayan faktörler, kırsal ve kentsel kültürel coğrafi görünümler ve aralarındaki farklar ve benzerlikler)
10 Dünya kültür alemleri ve bölgeleri hakkında bilgi verilmesi
11 Avrupa kültür aleminin tanıtılması
12 İslam kültür aleminin tanıtılması
13 Afrika kültür aleminin tanıtılması
14 Şark ve Okyanusya kültür alemlerinin tanıtılması
15 Kültürel coğrafyada son yaklaşımlar (konular, mekanlar, yayınlar vb) hakkında bilgi verilmesi
16 Final sınavı

Ders Kitabı: Tümertekin, E., Özgüç, N. (2009). Beşeri Coğrafya. İnsan.Kültür.Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: Arı, Y. ve Köse, A. (2005). İnsan-Çevre Etkileşimini Yorumlamada Yeni Bir Alternatif: Kültürel Coğrafya, Türk Coğrafya Kurumu Ulusal Coğrafya Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 51-59. Güvenç, B. (1996). İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul. Crang, M. (1998). Cultural Geography. London: Routledge Contemporary Human Geography. Gaile, G. L. and Willmott, C. J. (Ed.)(2003). Geography in America at the Dawn of the 21st Century. Oxford: Oxford University Press. Guinard, P. (2019). Géographies Culturelles. Objets, Concepts, Méthodes. Malakoff: Armand Colin - Collection Cursus. Cosgrove, D. (1987). "New directions in cultural geography" Area. 19 (2): 95-101Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 2 24
Tartışma 12 1 12
Soru-Yanıt 12 1 12
Makale Kritik Etme 2 1 2
Bireysel Çalışma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
Okuma 4 2 8
Ev Ödevi 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 3 4 3 2
ÖÇ 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 1 5 4 5 5 3 1
ÖÇ 4 4 3 4 2 4 1 5 4 5 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek