GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003002020 TÜRKİYE YERLEŞİM COĞRAFYASI Ders 3 6 2,00

Lisans


Türkçe


Türkiye yerleşmelerini; tarihsel süreç, kuruluş yerleri, bölgesel dağılışlar, yer değiştiren yerleşmeler, bugünkü kentsel ve kırsal yerleşmeler (nüfus, göç, dağılış, kültürel yayılma, kültürel coğrafi görünümler, kır-kent ilişkileri vd) çerçevesinde coğrafi yaklaşımlarla ana hatlarıyla ele almak, dersin amacıdır.


Prof. Dr. Füsun Baykal


1 Türkiye yerleşmelerinin tarihsel sürecini coğrafi faktörlerle birlikte kavrayabilme
2 Türkiye yerleşmelerinin kuruluş yerlerinde ve coğrafi dağılışlarında coğrafyanın gücünü anlayabilme
3 Türkiye yerleşmelerinde yer değiştirme olgusunu; neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde analiz edebilme
4 4. Türkiye yerleşmelerini günümüzdeki durumlarını coğrafi yaklaşımlarla analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye yerleşim coğrafyasını tarihsel süreç ve coğrafi faktörlerle birlikte; yerleşmelerin kuruluş yerleri, bölgesel dağılışlar, yer değiştiren yerleşmeler, bugünkü kentsel ve kırsal yerleşmeler (nüfus, göç, dağılış, kültürel yayılma, kültürel peyzajlar, kırsal yerleşme şekilleri, ve planları, kır-kent ilişkileri, sorunlar vd) çerçevesinde ele almak, dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yerleşim coğrafyasının ana hatları
2 Türkiye yerleşim sürecinin tarihsel ve coğrafi faktörleri-1
3 Türkiye yerleşim sürecinin tarihsel ve coğrafi faktörleri-2
4 Türkiye yerleşim sürecinin tarihsel ve coğrafi faktörleri-3
5 Türkiye yerleşmelerinin kuruluş yerleri ve rol oynayan faktörler-1
6 Türkiye yerleşmelerinin coğrafi dağılışları ve rol oynayan faktörler-2
7 Türkiye yerleşmelerinin coğrafi dağılışları ve rol oynayan faktörler-3
8 Ara sınav
9 Türkiye’de yer değiştiren yerleşmeler ve rol oynayan faktörler-1
10 Türkiye’de yer değiştiren yerleşmeler ve rol oynayan faktörler-2
11 Türkiye’nin günümüzdeki kırsal ve kentsel yerleşim dokusu
12 Türkiye’de kırsal yerleşmeler: kültürel peyzajlar, şekil ve planlar
13 Türkiye’de kırsal yerleşmeler: sorunlar ve çözüm yaklaşımları
14 Türkiye’de kentsel yerleşmeler: kültürel peyzajlar, kent-kır ilişkileri
15 Türkiye’de kentsel yerleşmeler: sorunlar ve çözüm yaklaşımları
16 Final

Ders Kitabı: Erinç, S., 1972. “Türkiye: İnsan ve Ortam”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ayrı basım. Gümüş, E. Türkiye’de Yerleşme. A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi. Taş B. 2016. Türkiye'nin Kırsal Yerleşmeleri. Yeditepe Yayınevi Tuncel, M., 1977. “Türkiye’de yer değiştiren şehirler hakkında bir ilk not”, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, sayı 20-21’den ayrı basım Tuncel, M., 1981. “Türkiye’de kent yerleşmelerinin tarihçesine toplu bir bakış”, İ.Ü. Coğrafya Ens. Dergisi (25), 123-160. Tunçdilek, N., 1986. Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi. Yardımcı Kaynaklar: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, 2004. Bildiriler Kitabı, Cilt 1-2. Özçağlar, A.,1997. Türkiye’de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasabalar-Şehirler) Özgür, M.,2010. Yerleşim Coğrafyasına Giriş (pdf, ders notu) Ramsay,W.M. (Çev.M. Pektaş)(1960). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası Tuncel, M., 1977. “Türkiye’de yer değiştiren şehirler hakkında bir ilk not”, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, sayı 20-21’den ayrı basım Tuncel, M. 1980. “Türkiye’de doğal olaylar sonucu yer değiştiren kentler”, Yerbilimleri Dergisi, 1-2. Tuncel, M., 2000. “Anadolu’da doğal afetler sonucunda yer değiştiren şehirler”, Tarih Boyunca Anadolu’da Doğa Afetler ve Deprem Semineri Bildirileri. Tümertekin, E.,1973. "Yerleşme Planlaması Şehir-Köy İlişkileri". İ.Ü.Coğrafya Enstitüsü Dergisi 18-19, 71-85. Yücel,T., 1995). “Türkiye’nin Kır Yerleşmeleri ve Tipleri Üzerine Yeni Görüşler”. Türk Kültürü Araştırmaları XXXI (1-2), 447-469. Yüceşahin, M.M., Bayar, R.,Özgür, E.M.,2004. “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi 2, (1), 23-40.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 3 4 12
Ev Ödevi 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 2 3 2 2 4 1 1
ÖÇ 2 3 3 3 2 2 4 2 4 5 2 3 3 2
ÖÇ 3 3 3 2 2 2 3 4 3 5 3 1
ÖÇ 4 4 3 4 3 5 4 4 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek