GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002022022 HARİTA OKUMA VE DEĞERLENDİRME Ders 2 4 5,00

LisansCoğrafya öğrencilerine harita okuma ve değerlendirme bilgi ve becerilerinin kazandırılması


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 Çeşitli haritaları okuma ve yorumlama bilgi ve becerisi kazanabilme
2 Fiziki, idari ve tematik harita hazırlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Harita ve çeşitleri, Haritalar ve yön belirleme, Haritalar ve konum belirleme, Haritalar, ölçekler ve ölçümler, Fiziki haritalar hazırlama ve değerlendirme, Relief analizleri, Jeolojik haritalar hazırlama ve değerlendirme, Jeolojik kesit hazırlama ve değerlendirme, İdari haritalar hazırlama ve değerlendirme, Tematik haritalar hazırlama ve değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler
2 Tanım ve kavramlar
3 Haritalar, ölçekler, ölçümler, özel işaretler
4 Fiziki haritalar hazırlama ve değerlendirme
5 Topografya haritaları
6 Topografya şekilleri ve izohipsler
7 Topografya şekilleri ve izohipsler
8 Relief analizleri
9 Relief analizleri
10 Ara sınav
11 Jeoloji haritası, jeolojik kesit hazırlama ve değerlendirme
12 Jeoloji haritası, jeolojik kesit hazırlama ve değerlendirme
13 İdari haritalar hazırlama ve değerlendirme
14 Tematik haritalar hazırlama ve değerlendirme
15 Tematik haritalar hazırlama ve değerlendirme
16 Final Sınavı

Turgut Bilgin, Genel Kartografya II. Harita ve Diagramların Hazırlanışı ve Çizimi. İstanbul Üniversitesi Yayını 2001, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Problem Çözümü 9 2 18
Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Okuma 10 2 20
Ev Ödevi 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek