GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703003442022 COĞRAFİ İSTATİSTİK Ders 3 6 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, sayısal ölçümü yapılan coğrafi olaylarla ilgili problemlerin çözümünde istatistik yöntemlerinden nasıl ve ne şekilde yararlanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarının sağlanması.


Doç. Dr. Mehmet DOĞAN


1 Verileri ve değişkenleri tanıyabilme ve değerlendirebilme
2 Temel bilgi teknolojilerini ve istatistik yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme
3 Olaylar arasındaki ilişkilerin şekillerini, derecelerini belirleyebilme ve yorumlayabilme
4 Güvenilir istatistiki karar verebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Regresyon analizi, Korelasyon analizi, Trend analizi, Güvenirlik testleri, Olasılık dağılımları, İstatistiki karar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler Anlatım, PPT sunumu Yok
2 Temel Kavramlar Anlatım, PPT sunumu Yok
3 Değişkenler Anlatım, PPT sunumu Yok
4 Veriler ve veri tipleri Anlatım, PPT sunumu Yok
5 Regresyon analizi Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
6 Trend Analizi Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
7 Trend Analizi Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
8 Korelasyon analizi Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
9 Güvenirlik testleri Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
10 Ara sınav Yazılı sınav Yok
11 Normal olasılık dağılımı Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
12 Normal olasılık dağılımı Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
13 Ekstrem olasılık dağılımı Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
14 Ekstrem olasılık dağılımı Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
15 İstatistiki karar Anlatım, Uygulama, PPT sunumu Yok
16 Final Sınavı Yazılı sınav Yok

Bilge Aloba KÖKSAL, İstatistik Analiz Metodları, Çağlayan Kitabevi Yayınları, 1985, İstanbul Murray R. SPIEGEL, Larry J. STEPHENS (2013). İstatistik (4. Basımdan Çeviri). Çeviri Editörü: Salih Çelebioğlu, Nobel Yayınları. Yardımcı KaynaklarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 8 1 8
Bireysel Çalışma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 1 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek