GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002462002 DEUTSCHE PROSA -II Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin Alman edebiyatının kısa öykü türüne ait metinler üzerinden edebiyat biliminin metin yorumlamaya ilişkin temel yaklaşımlarını kavrayabilmesini ve uygulayabilmesini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Özlem GENCER ÇITAK


1 Anlatım teknikleri ile kurgunun metin çözümlemedeki işlevi ve önemi konusunda bilgi ve deneyim kazanma
2 Retorik figürlerin edebi metnin yapısındaki işlevi ve bu işlevin metin analizini belirlemesi konusunda bilgi kazanma ve görüş geliştirme
3 Metin çözümlemede soru geliştirme ve tartışma deneyim ve becerisini kazanma
4 Edebiyat ile toplumsal hareket ve kültürel yapılar arasındaki ilişki üzerine düşünme ve sorgulayabilme deneyimi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Heinrich Böll, Franz Kafka gibi yazarların kısa öykü türündeki eserlerinin edebiyatbilimsel incelemesi. Anlatım teknikleri ve biçimleri, retorik figürler, metnin kurgusunu oluşturan içsel ve dışsal yapı ile ilgili teorik bilgiler ve bunların işlevi açısından okumada uygulaması. Edebi eser ile oluştuğu dönemin toplumsal hareket ve edebiyat etkileşimi bakımından ele alınması ve bunun metin incelemedeki işlevi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Kurzprosa türünün Alman edebiyatı içindeki yerinin ele alınması
3 Heinrich Böll: Monolog eines Kellners metninin içsel ve dışsal yapısının ele alınması
4 Eserin içerik, tema, ve anlatım biçimi açısından teorik ve uygulamalı işlenişi
5 Motif, sembol ve metafor kavramlarının kadın yazım biçimi bakımından teorik ve uygulamalı işlenişi
6 Motif, sembol ve metafor kavramaları ile ilgili ödevin tartışılması
7 İşlenen konular ile ilgili bir deneme yazma ödevinin tartışılması
8 Ara Sınav
9 Kafka'nın metninde işlenen temanın farklı okuma biçimleriyle irdelenmesi
10 Eserin alımlama estetiği açısından işlenmesi
11 Eserin içerik, tema, ve anlatım biçimi açısından teorik ve uygulamalı işlenişi
12 Metnin içsel ve dışsal yapısının ele alınması
13 Metnin içsel ve dışsal yapısının ele alınması
14 Metnin içsel ve dışsal yapısının ele alınması
15 Tüm konuların değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: H. Böll: Monolog eines Kellners aus: Böll, Heinrich: Erzählungen, hrsg. von Jochen Schubert, Köln, Kiepenheuer und Witsch, 2006, S. 444–447. YARDIMCI KİTAPLAR: Marx, Leonie: Die deutsche Kurzgeschichte, Stuttgart, Metzler, 2005.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 4 2 8
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 103

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 2 5 4 5 3 4
ÖÇ 3 5 2 4 5 5 3 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek