GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004492007 ITALIENISCH-III Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Diğer


Öğrencilere İtalyanca’nın basit gramer yapısı, kelime haznesi, ve basit günlük konuşmalara dair bilgi kazandırmak.


Pınar Aydemir


1 Dilbilimsel yapıyı anlayabilme
2 Temel gramer yapısını anlayabilme
3 Kelime haznesi oluşturabilme
4 Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
5 Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
6 Temel gramer kuralları bilgisine sahip olabilme
7 Bilgi alışverişinde pratik beceri gösterebilme
8 İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İyelik sıfat ve zamirlerinin kullanımları
2 Geçmiş zaman kullanımı
3 Geçmiş zaman kullanımı
4 Geçmiş zaman’da “olmak” ve “sahip olmak “ fiilerinin kullanım özellikleri
5 Geçmiş zaman ve geniş zaman birleştirilerek anlatım becerisi geliştirmek
6 Geçmiş zaman ve geniş zaman birleştirilerek anlatım becerisi geliştirmek
7 Geçmiş zaman’da fiilerin “yardımcı fiilerle” kullanım kuralları
8 Vize sınavı
9 Günlük konuşmalarda çok kullanılan fiilerin “geniş zaman ve geçmiş zaman” çekimlerinin tekrarlanması ve konuşma diline aktarılması
10 İzlenen konu ile ilgili İtalyanca metinlerin dinlenerek yazılması ve eksikliklerin tesbiti
11 Geçmiş zamanda hem “olmak “ hem de “sahip olmak “ fiileri ile kullanılan filler
12 Düzensiz geçmiş zaman ortaçları
13 Geçmiş zaman ile kullanılan zaman zarfları
14 Geniş zaman ve geçmiş zaman ile kullanılan zarfların kısa metinler ve konuşma diline aktarılması
15 Geniş zaman ve geçmiş zaman ile kullanılan zarfların kısa metinler ve konuşma diline aktarılması
16 Final sınavı

1. ’Italian One’ – set of copies from various text books 2. ‘Easy Italian’ - set of copies from various reading books for beginners


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Ev Ödevi 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek