GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders felsefenin farklı alt disiplinlerinden seçilmiş belli başlı felsefi problemleri tanıtmayı amaçlar.


Arş. Gör. Dr. Karun Çekem


1 Felsefenin farklı alt disiplinlerindeki belli başlı problemleri öğrenme
2 Güncel meselelere eleştirel bir biçimde yaklaşabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Wittgenstein'ın dil felsefesi, yapay zeka, hukuk felsefesi, kötülük problemi, sanat felsefesi, din felsefesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Wittgenstein'ın ikinci döneminde dil ve anlam ilişkisi
3 Makineler düşünebilir mi?
4 Hukuk felsefesinin temel kavramları ve Hobbes'un politika felsefesi
5 Hannah Arendt: Kötülüğün Sıradanlığı
6 Eichmann Davası: Adalet, yasa ve sorumluluk
7 Sanat Felsefesi I: Taklit ve Temsil
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Sanat Felsefesi II: Dışavurumcu Kuram ve Biçimci Kuram
11 Sanat Felsefesi III: Estetik Deneyim Kuramı ve Sanatı Tanımlama Problemi
12 Din Felsefesi: Temel Kavramlar ve Problemler
13 Din Felsefesi: Tanrı Kanıtları
14 Din Felsefesi: Felsefe ve Teoloji Arasındaki Farklar
15 Final Sınavı

Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi, Çev. G. Ateşoğlu, Alfa Yay. Daniel C. Dennett ve Douglas R. Hofstadter, Aklın G’özü. Çev. Füsun Doruker. Boğaziçi Üniversitesi Yay. Nilgün Toker, "Hannah Arendt'te Politik Sorumluluk ve Yurttaş Sorumluluğu", Felsefelogos, Sayı 24. Noel Carroll, Sanat Felsefesi: Çağdaş Bir Giriş, Çev. G. K. Tirkeş, Ütopya Yay.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek