GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı öğrencilerin; insan davranışın ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramları tanımasıdır. Dersin sonunda öğrenciler psikolojik yapılar ve bireysel farklılıkların doğasını anlayacaklardır. Psikolojik deneyimler her bir öğrencinin gündelik yaşamında yer aldığı için, tartışmalara yer verilecektir.1 Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme.
2 Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
3 Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme.
4 Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme.
5 Temel psikoloji konularına eleştirel ve analitik düşünme becerilerini uygulayabilme.
6 Psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.


Yok


Yok


Psikoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, Fizyoloji ve davranış, Duyum ve algı, Bilinç ve farklı bilinç durumları, Öğrenme, Bellek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Psikoloji biliminin tanımı ve içeriği Psikolojinin alt alanları Tarihsel gelişimi ve ekoller
3 Psikolojide araştırma yöntemleri Psikolojide etik konular
4 Fizyoloji ve davranış Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemi
5 Duyusal süreçler ve özellikleri Duyusal eşikler Duyular(görne, acı/ağrı vb.)
6 Algı, algısal örgütleme Algısal değişmezlikler Uzaklık, derinlik algısı Algısal yanılsamalar
7 Bilinç ve kuramsal yaklaşımlar Uykunun aşamaları ve fizyolojisi Rüya
8 Bilinçte yapay değişmeler Madde kullanımı Psikoaktif ilaçlar(depresanlar, stimulanlar, halüsinojenler)
9 Ara sınav
10 Öğrenme ve özellikleri Klasik koşullanma ve bileşenleri
11 Öğrenme Edimsel koşullanma Bilişsel Öğrenme
12 Bellek Duyusal kayıtlar Kısa süreli bellek (çalışan bellek) Uzun süreli bellek (episodik- semantik bellek, örtük- açık bellek)
13 Bellek Yeniden yapılandırılmış bellek
14 Zeka
15 Yıl sonu değerlendirmesi ve genel tartışma
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Plotnik, R. (2007). Psikoloji’ye Giriş. İstanbul: Kaknüs Psikoloji. Yardımcı Kitaplar: Morris, C.G. (1996). Psikoloji Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı, remzi kitapevi, İstanbul. Morgan, C.T.(1995). Psikolojiye Giriş, Meteksan, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek