GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Cumhuriyet Dönemi Türk romanının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi


Yard. Doç. Dr. Müberra BAĞCI


1 Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarını yazma / söyleme
2 Roman tahlili yapabilme
3 Memleketçi roman anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme
4 Toplumcu gerçekçi şiirin özelliklerini açıklayabilme
5 Ses ve şekil ilişkisini hatırlayabilme
6 Romanların yayınlanmasında gazeteciliğin önemini açıklayabilme


Yok


Yok


Cumhuriyet Devri Türk romanı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin gerekçesi ve Türk edebiyatı tarihindeki önemi - Dersin kural ve gerekleri
2 Cumhuriyet devri Türk edebiyatında romanın doğuşu ve gelişimi
3 Genel hatlarıyla Cumhuriyet romanının tarihçesi
4 Cumhuriyet döneminin ilk romancıları
5 1940 Sonrası Cumhuriyet Romanın Tasnifi
6 Ara Sınav
7 Tanpınar’ın “Huzur” ve “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanlarının tahlili
8 Kemal Tahir ve roman anlayışı
9 Kemal Tahir’in “Devlet Ana” romanının tahlili
10 Orhan Kemal ve roman anlayışı
11 Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Kanlı Topraklar” romanlarının tahlili
12 Oğuz Atay’ın roman anlayışı
13 Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanının tahlili
14 Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam” romanının tahlili
15 Türk romanında ikinci dönem romanının özellikleri
16 Final Sınavı

Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara:


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
Okuma 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek