GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, öğrencilerin Sanat Tarihi hakkında genel bilgiler edinmelerini, bir sanat eserine nasıl bakılması gerektiği, yaratıldığı süreç bağlamında üslupsal özelliklerinin verilmesini amaçlar.1 Sanat Tarihi Tanımı ve kavramları
2 Türkiye kültür mirası üzerinden sanat eserlerini tanıma ve anlama: Anadolunun Türk öncesi kültür mirasını tanıma
3 Türkiye kültür mirası üzerinden sanat eserlerini tanıma ve anlama: Anadolu’da Türk ortaçağ kültürel mirasını tanıma
4 Türkiye kültür mirası üzerinden sanat eserlerini tanıma ve anlama: Bir imparatorluk sanatı olarak Osmanlı sanatı
5 Batı Sanat dünyasını şekillendiren başlıca dönemler ve üslup özellikleri


Yok


Yok


Sanat Tarihinin tanımı, Sanat Tarihi hakkında genel bilgiler. Genel sanat tarihi terminolojisi, Türkiye kültür mirası üzerinden sanat eserini tanıma ve anlama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sanat Tarihi’nin tanımı Dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışı.
2 Bizans Sanatı Genel tanıtımı
3 Bizans Sanatı terminolojisi. (genel sanat terimleri) (görsel malzeme eşliğinde)
4 Bizans Mimarisi I(görsel malzeme eşliğinde)
5 Bizans Mimarisi II(görsel malzeme eşliğinde)
6 Bizans Resmi Okumaları I (Dini Mimari terimleri) (görsel malzeme eşliğinde)
7 Bizans Resmi okumaları II (görsel malzeme eşliğinde)
8 Anadolu Selçuklu Sanatı I
9 Arasınav
10 Anadolu Selçuklu Sanatı II
11 Beylikler Sanatı
12 Osmanlı Sanatı I
13 Osmanlı Sanatı II
14 Batı Sanat dünyasını şekillendiren başlıca dönemler I
15 Batı Sanat dünyasını şekillendiren başlıca dönemler I
16 Final Sınavı

E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, (Çev. B. Cömert), İstanbul 1980. E. Panowsky (çev.A.Batur-S.Batur), Hümanist Bir Bilim Dalı Olarak Sanat Tarihi, İst. 1968 B. Cömert, Mitoloji ve İkonografi , 1999. D. Kuban, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 2000. A. Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst. 2005. C. Mango (Çev. M. Kadiroğlu), Bizans Mimarisi, Ankara, 2006. O. Aslanapa, Türk Sanatı, İst. 2005.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek