GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını inceleyerek, toplumsal cinsiyete ilişkin kuramları,toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarından yola çıkarak medyada ve farklı alanlarda toplumsal cinsiyet rollerini ve kalıpyargılarını irdelemektir.1 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramları ve kuramları bilir.
2 Feminizm türlerini açıklar.
3 Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları açıklar.
4 Geleneksel ve sosyal medyada toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik örnekleri açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet kavramı Toplumsal cinsiyet kuramları Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, önyargıları ve ayrımcılığı Medya ve toplumsal cinsiyet Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar ve etkileyen faktörler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders İçeriği ve Temel Kavramlar İle İlgili Bilgilendirme
2 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve İlgili Kavramlar
3 Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları
4 Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları
5 Toplumsal Cinsiyet Kuramları
6 Toplumsal Cinsiyet Kuramları
7 Feminist Araştırmalar ve Yöntem
8 Ara Sınav
9 Medya ve Toplumsal Cinsiyet
10 Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet
11 Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet
12 Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet
13 Queer Teori
14 Erkeklik Çalışmaları
15 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
16 Final Sınavı

Dökmen Zehra Y. (2017). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Remzi Kitabevi. Saygılıgil Feryal (2018), Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Dipnot Yayınları. Donovan Josephine (1999). Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul. Zeybekoğlu Özge (2013). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik Olgusu, Eğiten Kitap. Oğuz Ayla (2019). Feminizm, Postkolonyal Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet, Çizgi Kitabevi. Evelyn Fox Keller (2016). Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler, Metis Yayıncılık. Schopenauer (2018). Aşka ve kadınlara Dair/Aşkın Metafiziği, Say Yayınları. Yavuz Şahinde (Der.) (2020). Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri, Heyamola Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek