GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisansa)Temel çeviri kavram ve kuramlarının pekiştirilmesi b) Türkçe ve İngilizce farklı metin türlerinin incelenerek metin bilgisinin geliştirilmesi c) Hukuk, ekonomi,eğitim ve iş dünyası gibi özel alan çevirilerinin yapılarak ilgili konularda terim bilgisi edinilmesi ve çeviri edinci geliştirilmesi1 Çeviride temel kavram ve kuramlarını pekiştirmiş olmak.
2 Özel alan çevirisiyle ilgili kuram ve yöntemlerin öğrenmiş olmak.
3 Özel alan çevirisi pratiğini geliştirmiş olmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


a)Temel çeviri kavram ve kuramlarının gözden geçirilimesi b)Özel alan çevirisiyle ilgili temel kavram ve yaklaşımların öğrenilmesi c)Özel alan çevirisi pratiklerinin yapılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders Tanıtımı ve İçeriği
2 Temel çeviri kavram ve kuramlarının (bağlam, eşdeğerlilik, metin türü, kesit dil ve işlev odaklı çeviri kuramlarının ) gözden geçirilmesi
3 Özel alan çevirisinin temel özelliklerinin ve ilgili çeviri yöntemlerinin tartışılması
4 Özel alan çevirisinde alan ve terim araştırması uygulaması
5 Popüler bilimsel makale çevirisi
6 Ders kitabı metni çevirisi
7 Ara Sınav
8 İş metinleri çevirisi
9 İş metinleri çevirisi
10 İş Metinleri Çevirisi
11 Hukuk Çevirisi
12 Hukuk Çevirisi
13 Hukuk Çevirisi
14 Eğitim Metinleri Çevirisi
15 Felsefe Metinleri Çevirisi
16 Final Sınavı

Kızılcık Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen, Işın Bengi Öner, Ülker İnce, Diye, İstanbul, 2009 Çeviri: Dillerin Dili, Akşit Göktürk, Yapı Kredi, İstanbul, 2010 Çevirinin ABC’si, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Say İstanbul, 2011


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek