GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003642016 FOREIGN LANGUAGE (ITALIENISCH) II Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Diğer


Öğrencilere İtalyanca’nın basit gramer yapısı, kelime haznesi, ve basit günlük konuşmalara dair bilgi kazandırmak.


Pınar Aydemir


1 Dilbilimsel yapıyı anlayabilme
2 Temel gramer yapısını anlayabilme
3 Kelime haznesi oluşturabilme
4 Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
5 Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
6 Temel gramer kuralları bilgisine sahip olabilme
7 Bilgi alışverişinde pratik beceri gösterebilme
8 İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Öğrenilen fiilleri yazı ve konuşmaya dökmek
2 Hoşa gitmek (sevmek) fiili kullanım biçimleri. Hafta sonu ve boş zamanda yapılan işler
3 Günlük hayatta kullanılan “ düzensiz fiiller”den bazıları. Kullanım özellikleri
4 Dönüşlü fiilerden bazı örnekler . Çekim özellikleri
5 Kendimizin ve ailemizin günlük yaşamlarını/ boş zamanda yaptıklarını veya yapmaktan hoşlandıkları işleri anlatmak ./ meslekler
6 Ne – Neden- Nerede – Nereden- kim gibi soru zamirlerinin kullanımı
7 Oturduğunuz evi, şehri, mahalleyi anlatmak
8 Vize sınavı
9 Haftanın günlerini saatleri’de ekleyerek anlatmak. Saatin kaç olduğunu sormak; Aylar ve mevsimler
10 Edatları artikellerle birleştirerek kullanmayı öğrenmek
11 Altında /üstünde/ içinde/dışında /önünde/arkasında vb. edatların kullanımı
12 Vardır /yoktur kullanımının özellikleri
13 Teşekkür etmek ve yanıtları
14 Sıralama sayılarının öğrenilmesi ve kullanımları
15 Tüm öğrenilenlerin kısa metinler halinde yazılması ve konuşma dilinde rahatça ifade edilmesi
16 Final sınavı

1. ’Italian One’ – set of copies from various text books 2. ‘Easy Italian’ - set of copies from various reading books for beginnersYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Multirom CD Çalışması 14 3 42
Ev Ödevi 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek