GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004592016 INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION-I Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin insanlar ve kültürler arası etkileşimi anlayabilmelerini, değerlendirebilmelerini ; insanlar ve kültürler arası anlaşmazlıkları analize etmeye yönelik temel model ve kavramlar kullanarak çözümleyebilmelerini sağlamaktır.


Daad Lek. Ole Johann Thom


1 1. Dil ve Kültür arasında ilişki kurabilme.
2 2. İletişim ile ilgili teorileri kavrayabilme.
3 3. İletişim ile ilgili teorileri analiz edebilme.
4 4. Kültür ile ilgili teorileri kavrayabilme.
5 5. Kültür ile ilgili teorileri analiz edebilme.
6 6. Kültürler arası iletişimde oluşabilen yanlış
7 7. Kültürler arası iletişimde oluşabilen yanlış

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İletişim kuramı, Dil kuramı, Kültür kuramı, İnsanlar, Kültürler ve Milletler arası iletşim


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İçerik ve ilişki zemininde anlaşmazlıklar
2 Fikir anlaşmazlıkları
3 Ben , Sen tanımlamaları
4 Onay, Erteleme, Aşağılama
5 Almanca ve Türkçedeki Onay, Erteleme, Aşağılama
6 Kültür kavramı
7 Dil ve Kültür kuramları
8 Ara sınav
9 Türkçede ve Almancada Kültür kuramları
10 Ticaret için kültürler arası iletişimin önemi
11 Ticari ortamlarda kültürel farklılıklar ve iletişim
12 “Yere bakan” kültürler
13 Kültürel açıdan ticari yazışma metinleri
14 Kültürel açıdan ticari yazışma metinleri
15 Öğrencilerin Sunumları
16 Final Sınavı

Watzlawick, Paul ( 1990) : Menschliche Kommunikation. Wien: Huber Verlag. Müler, Bernd ( 1991) : Interkulturelle Wirtschaftskommunikation.München: İudicium Verlag. Ülken, Funda ( 2008) : Zur verwendung der Fachsprache innerhalb der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Ege Üniversitesi Bsımevi . İzmir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Seminer 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Performans 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek