GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1302008902017 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin sermaye piyasası, sermaye piyasası kurumları ve araçları ilgili kavramaları öğrenmelerini, sermaye piyasasına ait gelişmeleri takip edebilmelerini, finansal analizler yapabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Aydanur GACENER ATIŞ


1 1. Sermaye piyasaları ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2 2. Sermaye piyasalarında yer alan finansal kurumların fonksiyonlarını tanımlayabilme ve ekonomi içindeki rollerini analiz edebilme,
3 3. Ulusal ve uluslararası finansal verileri ve uluslar arası finansal sistemi izleyebilme ve yorumlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sermaye Piyasaları ve Yasal ve Düzenleyici Çerçeve, Türkiye’de Sermaye Piyasaları, Birincil ve İkincil Piyasalar ve Ticaret Mekanizmaları, Para piyasası fonları ve diğer yatırım şirketleri, Finansal Sistemde Faiz oranı ve menkul kıymet fiyatları arasındaki ilişki, Risk ve Getiri Analizi, Portfolyo Analizi ve Riskten Kaçınma, Sermaye Piyasalarında Denge, Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi, Tahvil Piyasası, Hisse Senedi Piyasası, Mortgage Piyasası, Döviz Piyasası, Uluslararası Finansal Sistem


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sermaye Piyasaları ve Yasal ve Düzenleyici Çerçeve
2 Türkiye’de Sermaye Piyasaları
3 Birincil ve İkincil Piyasalar ve Ticaret Mekanizmaları
4 Para Piyasası Fonları ve diğer yatırım şirketleri
5 Finansal Sistemde Faiz oranı
6 Finansal Sistemde Menkul Kıymet Fiyatları
7 Risk ve Getiri Analizi I
8 Ara Sınav
9 Risk ve Getiri Analizi II
10 Portföy Analizi
11 Sermaye Piyasasında Denge
12 Tahvil Piyasası, Hisse Senedi Piyasası
13 Mortgage Piyasası, Döviz Piyasası
14 Uluslararası Finansal Sistem
15 Finansal Krizler
16 Final Sınavı

Miles B. Livingston (2019), Essentials of Money and Capital Markets, fourth Edition. Raj S. Dhankar (2019), Capital Markets and Investment Decision Making, Sharma, C. (2021), Financial Markets, Institutions and Services, SBPD Publication. Turgay Münyas, Feryat Kargı (2021), Sermaye Piyasası Temel ve Teknik Analiz Yöntemleri, Ekin Yayınevi. Feridun Kaya (2019), Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Beta Basım Yayım. Turhan Korkmaz, Ali Ceylan (2020), Sermaye Piyasası Temel Konular, Ekin Yayınevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Rapor Sunma 2 13 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 151

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek