GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


I. Dünya Savaşı’ndan Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar geçen sürede dünyada meydana gelen önemli siyasi gelişmeleri incelemektir


Doç. Dr. Nuri Karakaş


1 Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
2 Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma.
3 XX. Yüzyılda dünya tarihinde meydana gelen önemli siyasi ve askeri olayları kavrama.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


20. Yüzyıl Dünya tarihindeki önemli siyasi ve askeri gelişmeler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve işleniş esasları
2 Avrupa’da İtilaf Bloğu’nun Oluşum Süreci
3 İtilaf ve İttifak Devletlerinin askeri ve ekonomik güçlerinin mukayesesi ve 1. Dünya Savaşı’nın Sebepleri
4 1. Dünya Savaşı
5 1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları ve Barış Antlaşmaları
6 İtalya’da Faşizm ve Almanya’da Nazizm
7 2. Dünya Savaşı’nın çıkış sebepleri
8 2. Dünya Savaşı (Avrupa, Rus ve Kuzey Afrika Cepheleri)
9 Ara Sınav
10 2. Dünya Savaşı (Uzak Doğu Cephesi)
11 2. Dünya Savaşı’nın Sonuçları ve Soğuk Savaş’ın çıkış süreci
12 Çin’de Komünizm ve Kore Savaşı
13 Füze Krizi ve Vietnam Savaşı
14 Sovyetler Birliği'nin dağılması ve sonuçları
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

1- Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2014), Der Yayınları, 10. Basım, İstanbul 2015. 2- J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılap Kitapevi, İstanbul 2017. 3- Harry G. Gelber, MÖ 1100’den Günümüze Çin ve Dünya, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. 4- Charles Holcombe, Doğu Asya Tarihi, Çin, Japonya, Kore, Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla, Dergah Yayınları, İstanbul 2016. 5- Niall Ferguson, Uygarlık: Batı ve Ötekiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek