GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001932020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.


Dr. Öğr. Üyesi Özlem GENCER ÇITAK


1 Kariyer hedefleri, değerleri ve kişiliği konusunda farkındalığı arttırmak
2 İş arama süreçlerini öğrenmek, buna ilişkin becerileri arttırmak,
3 Sahip olunan beceriler ile kariyer seçeneklerini eşleştirebilmek,
4 4. İşe alınırken aranan yetkinlikleri öğrenmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek,
5 İş yaşamına ilişkin analizlerde bulunarak karar almak, gelecekteki planlar için hedefler belirlemek bilgi ve becerilerini kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kariyer hedefleri, değerleri ve kişiliği, İş arama süreçlerini öğrenmek, buna ilişkin beceriler, kariyer seçenekleri, iş yaşamına ilişkin analizlerde bulunma süreçleri ve gelecekteki planlar için hedefler belirlemek için gerekli bilgi ve becerileri edinme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtım
2 Kariyerle ilgili kavramlar ve kariyer gelişim kuramları
3 Ulusal ve Uluslararası değişim programları, Dünya’daki ve Türkiye’deki kariyer eğilimleri
4 Kariyer planlamanın özellikleri, kendini tanıma
5 Özgeçmiş hazırlama
6 Temel iletişim becerileri, kişilerarası ilişkiler, Diksiyon ve beden dili
7 Sözlü ve yazılı iletişim
8 Ara Sınav
9 Stresle başetme yöntemleri
10 Mülakat Teknikleri
11 Zaman yönetimi
12 Kariyer Fuarı
13 Sektörel kariyer olanakları (Kamu)
14 Sektörel kariyer olanakları (Özel)
15 Final Sınavı

1. Kemal Öztemel, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Pegem Akademi, 2019. 2. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisi, Üniversite Kariyer Merkezleri, 2019.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 48

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek