GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001432020 HÖR-UND LESEVERSTAENDNIS-I Ders 1 1 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin Almanca dinleme-anlama ve okuma-anlama becerilerini geliştirilmelerini, farklı dinleme ve okuma teknikleri ve stratejileri edinilmelerini, farklı görsel ve işitsel metin türlerini ayırt edilebilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.


Dr. Daniel Schreiner


1 Farklı okuma türlerini bilme ve kullanabilme,
2 Farklı okuma stratejileri kullanabilme
3 Farklı metinleri türlerini okuyup anlayabilme,
4 Farklı dinleme türlerini bilme ve kullanabilme,
5 Farklı dinleme stratejileri kullanabilme,
6 Farklı dinleme metinlerini dinleyip anlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste, farklı okuma ve dinleme türleri ile stratejileri tanıtılarak, öğrencilerin bunları farklı metin türleri üzerinde uygulamaları sağlanır. Öğrenciler seviyelerine uygun, görsel ve işitsel farklı metin türlerini dinleme, okuma ve anlama çalışmaları yaparak Almanca dil beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Amacı ve İçeriğinin Tanıtımı
2 Okuma Türleri
3 Okuma Türlerinin Metinler Üzerinde Uygulanması
4 Okuma Stratejileri
5 Okuma Stratejilerinin Metinler Üzerinde Uygulanması
6 Dinleme Türleri
7 Dinleme Türlerinin Metinler Üzerinde Uygulanması
8 Ara Sınav
9 Dinleme Stratejileri
10 Dinleme Stratejilerinin Metinler Üzerinde Uygulanması
11 Okuma Metni Uygulaması
12 Dinleme Metni Uygulaması
13 Okuma Metni Uygulaması
14 Dinleme Metni Uygulaması
15 Final Sınavı

Westhoff, Gerhard (2013): Fertigkeit Lesen. Berlin und München: Langenscheidt. Dahlhaus, Barbara (2001): Fertigkeit Hören. Berlin und München: Langenscheidt. Rösler, Dietmar / Würffer, Nicola: Lernmaterialien und Medien.Buch mit DVD. München: Goethe Institut. https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 https://lingvico.netYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Sunma 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek