GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002752020 ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT Ders 2 3 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencinin çeviribilim alanını tanımasını, temel kavramlarını açıklayabilmesini, kuramlarını karşılaştırabilmesini ve bu kuramları uygulamaya yönelik değerlendirebilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede çeviri ve iletişim olgusunun farklı yönlerine dikkat çekilecek, metinlerin diller ve kültürler arası aktarımda geçirdiği dönüşüm konusunda farkındalık oluşturulacak.


Dr. Öğr. Üyesi Özlem GENCER ÇITAK


1 Bilim alanı olarak çeviribilim ve alt dalları konusunda bilgi kazanma
2 Çeviri amaçlı metin çözümlemesi yapabilme
3 Çeviride kültürler arasılığın önemini kavrayabilme
4 Çeviri metotları konusunda bilgi kazanma ve bunları uygulayabilme
5 Türkçe ve Almanca arasında dilbilgisi çerçevesinde karşılaştırma yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çeviribilim alanı ve alt alanları. Çeviribilim alanının tarihsel gelişimi. Çeviribilim temel kavramları. Sözlü ve yazılı çeviri. Çeviribilim kuramları. Çeviri amaçlı edebi metin çözümlemesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2 Çeviribilim alanı ve alt alanları
3 Çeviribilim temel kavramları
4 Sözlü çeviri / Yazılı çeviri
5 Çeviribilim kuramlarına genel bir bakış
6 Reiss’in modeli
7 Çeviri Amaçlı Metin Analizi
8 Ara Sınav
9 Çeviri Amaçlı Metin Analizi
10 Skopos Kuramı
11 Bir eylem olarak çeviri
12 Scens-and-frames yaklaşımı
13 Çeviri amaçlı metin çözümlemesi
14 Öğrencilerin Sunumları
15 Öğrencilerin Sunumları
16 Final Sınavı

Reiss, Katharina (2000): Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Eruz, Sakine (2003): Çeviriden Çeviribilime Snell-Hornby/ Hönig/Kußmaul/ Schmitt (1999): Handbuch Translation Kadric/Kaindl/Kaiser-Cooke (2005): Translatorische Methodik.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 6 1 6
Alan Çalışması 8 2 16
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Ev Ödevi 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek