GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002922020 EINFÜHRUNG IN DIE SPACHWISSENSCHAFT II Ders 2 4 5,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencinin modern dilbilimin temel kavramlarını açıklayabilmesini, dili bir işaret sistemi olarak değerlendirebilmesini, dilsel göstergelerin özelliklerini tanımasını ve örnekleyebilmesini, gösterge modellerini ve iletişim modellerini açıklayabilmesini, yapısalcılık akımına bağlı temel kavramları açıklayabilmesini, yapısalcılık akımına bağlı okullar arasındaki farkları değerlendirebilmesini ve ses bilimine giriş niteliğinde bilgi kazanmasını sağlamaktır


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Dilsel göstergelerin özelliklerini kavrayabilme ve örnekleyebilme
2 Gösterge modellerini çizebilme, tanımlayabilme ve karşılaştırabilme
3 İletişim modellerini çizebilme, tanımlayabilme ve karşılaştırabilme
4 Modern dilbilimin temel kavramlarını açıklayabilme
5 Göstergebilim ve gösterge konusunda bilgi kazanma
6 Göstergelerin özelliklerini açıklayabilme ve örnekleyebilme
7 Modern dilbilim alanı, alt alanları ve öncüleri konularında bilgi kazanma
8 İnsan diline farklı yaklaşım biçimlerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Göstergelerin ve gösterge sistemlerin yapısı ve özelliği. Gösterge modelleri. Dilsel göstergelerin özellikleri. İletişim modelleri. De Saussure bağlamında yapısalcılık akımına bağlı temel kavramlar. Yapısalcılık akımına bağlı okulların özellikleri. Bilim alanı olarak ses bilimi ve alt alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2 Gösterge modellerinin ve iletişim modellerinin genel özellikleri
3 Saussure’in gösterge modeli
4 Ogden/ Richards’in gösterge modeli
5 Bühler’in gösterge modeli
6 Bühler’in gösterge modeli
7 Dilsel göstergelerin özellikleri
8 Arasınav
9 Shannon ve Moles’in iletişim modeli
10 Bloomfield’in ve Bühler’in iletişim modelleri
11 Modellerin karşılaştırılması
12 De Saussure bağlamında yapısalcılık akımına bağlı temel kavramları
13 Yapısalcılık akımına bağlı okullar
14 Metin Analizleri
15 Metin Analizleri
16 Final sınavı

Pelz, Heidrun (1996): Linguistik.Eine Einführung. Hamburg: Hoffmann und Campe. YARDIMCI KİTAPLAR: Metzler Lexikon Sprache von Helmut Glück Lexikon der Sprachwissenschaft von Hadumod BußmannYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 5 3 15
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 8 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek