GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004752020 MIGRATION IN SPRACHE UND LITERATUR I Ders 4 7 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öncelikle öğrencilerin göç ve göç ilgili temel kavramları öğrenmelerini, göçün kültür, dil ve edebiyatla ilişkisi hakkında farkındalık kazanmalarını, göç kavramının Alman toplumundaki yeri önemini kavramalarını sağlamak, göç temalı bir proje kapsamında bir alan araştırması yürütüp tamamlayabilmelerini sağlamatır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Göç ve göç ilgili temel kavramlar hakkında bilgi edinme,
2 Göçün dil ve edebiyatla ilişkisi hakkında farkındalık kazanma,
3 Göç kavramının Alman toplumundaki yeri ve önemini kavrayabilme,
4 Göç, kültür, dil ve edebiyat ilişkisini kavrayabilme.
5 Bilimsel araştırma yöntemleri ve meslek etiği bilincinde göç temalı uygulamalı bir alan araştırmasını yürütebilme ve bu bağlamda bir araştırma projesini tamamlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Göç ve göç ilgili temel kavramları, göçün kültür, dil ve edebiyatla ilişki, göç kavramının Alman toplumundaki yeri ve önemi, farklı materyaller üzerinden göç kavramının yansımalarının incelenmesi, göç temalı bir alan araştırmasının yürütülüp tamamlanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Göç Kavramı
3 Göç ile ilgili temel kavramlar
4 Göç, kültür, dil ve edebiyat ilişkisi
5 Uluslararası göç ve tarihsel evreleri
6 Göç araştırmaları ve yöntemleri
7 Uygulamalı Saha Araştırması Yürütme ve Meslek Etiği : Araştırma Projesinin Belirlenmesi
8 Ara Sınav
9 Almanya ve Göç: Alman Göç ve Göçmen Tarihi
10 Almanya’ya Türk Göçü
11 Almanya’ya Türk Göçünün Dil, Edebiyat ve Filmdeki Yansımaları
12 Almanya: Willkommen in Deutschland (Film)
13 Almanya: Willkommen in Deutschland: Göç, Göçmen, Çokdillilik ve Çok Kültürlülük Kavramları
14 Almanya: Willkommen in Deutschland: Göç ve Entegrasyon
15 Uygulamalı Saha Araştırması ve Proje Sonuç Sunumu
16 Final Sınavı

https://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/kultur/deutsche-sprache-migration/ Feridun Zaimoğlu, Kanak Sprak Emine Sevgi Özdamar, Mutterzunge, Das Leben ist ein Kerawansarai Heinz Ludwig Arnold (Hg.), „Literatur und Migration“ (Text + Kritik IX/06). edition text + kritik, München 2006. ISBN 3-88377-848-6. Uwe Pörksen / Bernd Busch (Hg.), „Eingezogen in die Sprache, angekommen in der Literatur. Positionen des Schreibens in unserem Einwanderungsland“ (Valerio 8). Wallstein Verlag, Göttingen 2008. ISBN 978-3-8353-0322-5. http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/mag/deindex.htmYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 1 8 8
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Okuma 7 2 14
Ev Ödevi 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 5 5 5 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 5 5 5 4 3 4
ÖÇ 3 4 4 5 5 5 4 3 4
ÖÇ 4 4 4 5 5 5 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek