GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004782020 NATURALISMUS UND MODERNE Ders 4 8 5,00

Lisans


Almanca


Bu dersin konusunu Naturalizm edebiyatı, Naturalizm dönemini takip eden akımlar ve Ekspresyonizm edebiyatı oluşturmaktadır. Bu bağlamda “modern edebiyat” sınıflandırması ele alınacaktır.


Doç. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN


1 Naturalizm edebiyatı özelliklerini kavramak
2 Naturalizm edebiyatını 19. yüzyıl sonu ortaya çıkan düşünsel etmenler bağlamında tartışabilmek
3 Naturalizm edebiyatı ile Fin de siécle edebiyatını kıyaslayabilmek
4 Fin de siécle edebiyatının eleştiri mekanizmalarını analiz edebilmek
5 Ekspresyonizm edebiyatı özelliklerini örnekler üzerinden açıklayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste Naturalizm edebiyatının önde gelen yazarları olan Gerhart Hauptmann ve Johannes Schlaf/ Arno Holz’un eserlerinden kesitler ele alınacak ve Naturalizm edebiyatının özellikleri tartışılacaktır. Naturalizm edebiyatına karşıt bir söylem olarak karşımıza çıkan Fin de siécle dönemi ile Ekspresyonizm dönemi örnekler üzerinden incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması
2 Naturalizm edebiyatına giriş ve “modern” kavramı
3 Naturalizm edebiyatını belirleyen felsefi ve tarihsel etmenler
4 Gerhart Hauptmann’ın “Die Weber” eseri
5 “Die Weber” oyununda sosyal eleştiri
6 Holz/ Schlaf’ın “Papa Hamlet” eseri
7 “Papa Hamlet”te Naturalizm edebiyatının anlatımsal özellikleri
8 Ara Sınav
9 Naturalizm edebiyatına karşıt akımlar: Fin de siécle
10 Fin de siécle edebiyatının estetik özellikleri
11 Hugo von Hofmannsthal’ın “Ballade des äußeren Lebens“şiiri
12 Stefan George’nin “komm in den totgesagten park” şiiri
13 Ekspresyonizm edebiyatının özellikleri
14 Georg Heym “Der Irre”
15 Else Lasker Schüler, Gottfried Benn: seçili şiirler
16 Final Sınavı

- Wolfgang Beutin u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 9. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Metzler. 2019. - Christian Schön: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart: Metzler. 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 8 2 16
Alan Çalışması 8 2 16
Proje Hazırlama 2 4 8
Proje Sunma 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 5 2 10
Ev Ödevi 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek