GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704004812020 INTERKULTURELLE LITERATUR I Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı; öğrencilerin farklı kültür ve edebiyatlara ait metinleri tanımasını sağlamak, yazın ve kültür kavramlarını disiplinlerarası bir yaklaşımla inceleyebilmek, kültürlerarası yazınbilim çalışmalarını irdelemek ve öğrencilere bu bağlamda yorum yapma yetisi kazandırmaktır.


DAAD Lektörü Dr. Daniel Schreiner


1 Farklı kültür ve edebiyatlara ait metinleri tanıyabilme,
2 Yazın ve kültür kavramlarını disiplinlerarası bir yaklaşımla inceleyebilme,
3 Kültürlerarası yazınbilim çalışmalarını irdeleyebilme,
4 Kültürlerarası yazınbilim çalışmaları bağlamında edebi metinleri inceleyebilme ve yorumlayabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin içeriği, öğrencinin edindiği yazınbilimsel bilgiler bağlamında, farklı kültürlerin edebi metinleri incelemesi, kültürlerarasılık ve kültürlerarası yazın kavramını tanımlaması ve metinleri bu açıdan yorumlayarak sunmasından oluşur.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı

Zafer Senocak "Deutsche Schule", Kaminer "Russendisko", Deniz Utlu "Die Ungehaltenen", Stanisic "Herkunft", Alina Bronsky "Baba Dunjas letzte Liebe"Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 80
Derse Katılım 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek