GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704003722020 SPRACHWISSENSCHAFT II Ders 3 6 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı fonoloji üzerinden yapısalcılık yöntemlerini aktarmaktır. Derste Almanca’da yer alan seslerin dizge içinde yüklendikleri görev ve sıralanışlarını analiz edilip tanımlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Funda Ülken


1 Alman dili ve Sesbilimi arasında ilişki kurabilme.
2 Alman diline ilişkin Sesbilimi teorilerini kavrayabilme.
3 Almanca’daki ünsüzlerin sesbilimsel görev ve özelliklerini kavrama
4 Almanca’daki ünsüzlerin sesbilimsel özelliklerini örneklerle konuşmada uygulayabilme.
5 Fonolojik işaretlerle yazılmış Almanca ve Türkçe bir metni analiz edebilme ve çözümleyebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fonoloji , Morfoloji, Anlam Bilimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacını ve içeriğinin tanıtımı
2 Ses biliminin tanımlanması Alt alanlarının tanıtılması
3 Almanca’da yer alan ünlüler ve özellikleri
4 Söyleyiş Sesbiliminin tanımılanması Almanca’da yer alan ünsüzler ve özellikleri
5 Akustik Sesbiliminin tanımlanması Fonem, Variyasyonları (Allofonlar /Benzeşmeler
6 Fonem, Variyasyonları (Allofonlar /Benzeşmeler)

Pelz, Heidrun(1993) : Linguistik für Anfänger. Hoffmann und Campe,Hamburg. YARDIMCI KİTAPLAR: Gross, Harro (1998) : Einführung in die Linguistik. Indicium. Aksan, Doğan (1995): Her yönüyle Dil. Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Performans 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek