GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7601001062021 AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı; bireylerin ailenin tanımı, önemi, yapısı, işlevleri, aile kuramları, aile değerleri, etkili ebeveynlik, iletişim ve ilişkiler, ev yönetimi, ailede kaynakların kullanımı, ailede üretim ve tüketim, aile yaşam döngüsü, boşanma olgusu gibi konularda bilgi sahibi olmalarını, aile ile ilgili tüm özellik ve boyutların çocuk gelişimine olan etkileri konusunda anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KORKMAZ


1 Tarihsel süreçte ailenin yapısal ve işlevsel değişimini bilir.
2 Aile içi ilişkiler, ailede iletişim şekilleri ve önemini kavrar.
3 Çocuk gelişimi açısından ailenin rol ve önemini kavrar
4 Ev yönetimi ve aile içi ilişkilerin yönetiminde bilgi sahibi olur.
5 Aile kuramları ve aile yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ailenin tanımı, önemi, yapısı, işlevleri, aile kuramları, aile değerleri, etkili ebeveynlik, ailede iletişim ve ilişkiler, ev yönetimi, ailede kaynakların kullanımı, ailede üretim ve tüketim, aile yaşam döngüsü, boşanma olgusu.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ailenin Tanımı, Önemi, Evrensel ve Kendine Has Özellikleri Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
2 Farklı Aile Tipleri (Yapılarına Göre Aileler) Sınıflandırması Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
3 Geçmişten Günümüze Ailenin İşlevleri Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
4 Aile Kuramları I Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
5 Aile Kuramları II Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
6 Türkiye'de Aile Yaşamı ve Değerleri Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
7 Farklı Kültürlerde Aile Yaşamı ve Değerleri Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
8 Ara Sınav - -
9 Etkili ve Yetkin Ebeveynlik Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
10 Ailede Sağlıklı İlişkiler ve İletişim Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
11 Ev Yönetimi ve Amaçları Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
12 Ailede Kaynakların Kullanımı Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
13 Bir Mikro Ekonomik Sistem: Üretim ve Tüketim Bağlamında Aile Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
14 Aile Yaşam Döngüsü Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
15 Bir Kriz Durumu Olarak Boşanma Doğrudan Öğretim, Tartışma, Soru-Cevap Yok
16 Yarıyıl Sonu Sınavı - -

Güngen, Y, Topyürek, Ş. ve Şanlı, N. (2002). Ev ve Ailede Yaşam Yönetimi. Ankara: Pegem Özgüven, İ. E. (2010). Ailede İletişim ve Yaşam. Ankara: Pdrem.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek