GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YEN305GYKA GİRİŞİMCİLİKTE YATIRIM KARAR ANALİZLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

LisansÖğrencilere girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri öğretmek, yatırım planlama ve yatırım analizleri konusunda teorik ve pratik bilgiler aktarmaktır.


Prof.Dr.Sait Engindeniz


1 Girişimcilik sürecinin temel unsurlarını öğrenmek
2 Girişimcilikte başarılı olma koşullarını kavramak
3 Yatırımlar için fırsat ve getiri analizi yapabilmek
4 Yatırımlar için finansman ve pazar araştırması yapabilmek
5 Yatırımların yapılabilirliğini değerlendirebilmek
6 Yatırımlar için risk analizi yapabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


*Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, *Dünyada ve Türkiye’de girişimciliğin gelişimi, *Girişimcilik süreçleri, girişimcilikte başarıyı etkileyen faktörler, *İşletmelerin amaçları, fonksiyonları ve sınıflandırılması, *Girişimcilik türleri ve yaklaşımları, *Girişimcilikte iş planı hazırlama, *Paranın zaman değeri, *Yatırım karar süreçleri (ekonomik-teknik-finansal-hukuki etüdler) ve fırsat-getiri analizleri *Yatırım finansman kaynakları ve finansal analizler, *Kuruluş yeri ve kapasite seçimi, *Üretim kararı ve yönetimi, *Pazar araştırması ve müşteri analizleri, *Yatırım projelerinin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, * Yatırım risk analizleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimcilikle ilgili temel kavramlar
2 Dünyada ve Türkiye’de girişimciliğin gelişimi
3 Girişimcilik süreçleri, girişimcilikte başarıyı etkileyen faktörler
4 İşletmelerin amaçları, fonksiyonları ve sınıflandırılması
5 Girişimcilik türleri ve yaklaşımları
6 Girişimcilikte iş planı hazırlama
7 Paranın zaman değeri
8 Ara sınav
9 Yatırım karar süreçleri (ekonomik-teknik-finansal-hukuki etüdler) ve fırsat-getiri analizleri
10 Yatırım finansman kaynakları ve finansal analizler
11 Kuruluş yeri ve kapasite seçimi
12 Üretim kararı ve yönetimi
13 Pazar araştırması ve müşteri analizleri
14 Yatırım projelerinin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi
15 Yatırım risk analizleri
16 Final sınavı

1.Akdemir, A., 2015, Girişimcilik ve İş Kurma, Orion Kitabevi, Ankara. 2.Akpınar, S., 2011, Girişimciliğin Temel Bilgileri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli. 3.Apak, S., Taşcıvan, K.H., Aksoy, M., 2010, Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri, Papatya Yayıncılık, İstanbul. 4.Çıtak, O.S., 2016, Finansal Yatırım Analizi, Nobel Yayıncılık, Ankara. 5.Güngör, C., 2018, Ekonomik Değerlendirme Ölçütleri ve Fizibilite Hazırlama, LAP LAMBERT Academic Publishing. 6.Tutar, H., Altınkaynak, F., 2013, Girişimcilik (Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci), Detay Yayıncılık, Ankara. 7.Usta, Ö., 2014, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Detay Yayıncılık, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek