GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001032022 ÜBERSETZUNGSEMINAR I Ders 1 1 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin çeviribilim ve edebiyat alanında edindikleri kuramsal ve metodik bilgileri kullanabilmelerini, kültürler ve diller arası farklılıkların çeviri yaparken yaratabileceği zorlukları öngörebilmelerini, çeviri metninin Almanca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Almanca’ya çevrilmesi sürecinde iki kültür arasındaki ortaklık ve farklılıkları göz önünde bulundurabilmelerini, metinler üzerinde edindikleri ileri düzeydeki akademik dil becerilerini kullanabilmelerini, okudukları metnin öncelikle kültürel, dilsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak görebilmelerini, ve bu kültürlerin ve dillerin birbiriyle sentezlenmesi süreci sonunda özgün çeviriler yapabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Kadir Albayrak


1 Çeviride dil ve kültür farlılıklarının yaratabileceği zorlukları öngörebilme.
2 Herhangi bir Almanca metni Türkçe’ye ve Türkçe metni Almanca’ya çevirebilme becerisi.
3 Mesleki uygulamalarını yeterli ölçütlerde gerçekleştirebilmek üzere dil, edebiyat, kültür ve çeviri alanları ile ilgili yeterli meslek bilgisine sahip olma.
4 Mesleğini icra ederken etik değerlere bağlı kalabilme.
5 Akademik metinlerde kullanılan dilsel yapıları anlayabilme ve edindiği akademik beceriler doğrultusunda çeviri yapabilme yeteneği.
6 Kültürel gerçeklikleri ve yazınsal ifade biçimlerini edebiyat eserlerinde çözümleyebilme.

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Çeviribilim, edebiyatbilimi ve dilbilimin temel kavramlarının öğrenilmesi ve uygulamada kullanılabilmesi. Karşılaştırmalı metin analizi. Almanca kelime dağarcığının gelişmesi. Akademik düzeyde okuma ve yazma teknikleri. Öğrenim süresi boyunca mesleki alanda edinilen bilgilerin öğrenim sonrasında da kullanılması. Alman kültürü, dili, edebiyatı ve tarihine ait çeşitli eserler ile günlük yaşamda sıkça karşılaşılan metinlerin Almanca’dan Tükçe’ye ve Türkçe’den Almanca’ya çevirilerinin yapılması ve bu süreçte her iki toplumun kültür, dil ve sosyal yapılarının analiz edilerek çeviriye yansıtılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Çeviribilim, edebiyatbilimi ve dilbilimin temel kavramlarına bir bakış
3 Akademik okuma tekniklerinin geliştirilmesi.
4 Çeviri teknik ve kuramlarının metinlere uygulanması.
5 Türk ve Alman kültürlerinin metinler üzerinde karşılaştırmalı analizi.
6 Çeviri Uygulaması
7 Edebi Metin Çevirisi
8 Arasınav
9 Örnek metin çözümlemesi
10 Farklı dönemlere ait seçme metinler üzerinde dil-kültür ilişkisinin incelenmesi.
11 Deyimler ve belli konuşma kalıplarının çevrilmesi.
12 Alman edebiyatına ait eserlerden bölümlerin Türkçe’ye çevrilmesi
13 Bireysel ya da grup olarak çeviri etkinliği uygulaması
14 Bireysel ya da grup olarak çeviri etkinliği uygulaması
15 Bireysel ya da grup olarak çeviri etkinliği uygulaması

Wahrig: Deutsches Wörterbuch Langenscheidt: Taschenwörterbuch Deutsch-Türkisch Duden: BedeutungswörterbuchYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 40 40
Final Sınavı 1 40 40
Okuma 1 20 20
Ev Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 4 5 5 4 2 5 5
ÖÇ 2 3 2 4 4 5 5 3 3 5 4
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5
ÖÇ 4 3 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5
ÖÇ 6 4 5 3 5 5 3 5 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek