GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704001062022 KONVERSATION II Seçmeli Ders Grubu 1 2 3,00

Lisans


Almanca


Bu derste, öğrencilerin Almanca sözlü iletişim becerilerini kişilerarası, grup ve topluluk içi bağlamlarda çeşitli ortamlarda/durumlarda yetkin şekilde kullanma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Almanca kendini sözlü ifade edebilme,
2 Almanca günlük konuşmalarını anlayabilme ve uygulayabilme,
3 Akıcı konuşmak için kelime hazine genişletebilme,
4 Hazırlıksız Almanca bir diyalog kurabilme,
5 Bir güncel konu hakkında Almanca konuşabilme,
6 Almanya’nın ve dünyanın güncel konuları hakkında konuşabilme,
7 Almanca telaffuzunu ve vurgularını öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste, öğrencilerin, çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak Almanca sözlü iletişim kurma becerilerini; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerilerini ve güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerilerini geliştirebilecekleri uygulamalara yer verilir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Okuduğu bir metni sözlü özetleme
3 Okuduğu bir metni sözlü özetleme
4 İzlediği bir içeriği aktarma
5 Başvuru Konuşması (İş Yaşamı)
6 Başvuru Konuşması (Akademik)
7 Başvuru Konuşması (Akademik)
8 Ara sınav
9 Sözlü Sunum Teknikleri
10 Sözlü Sunum
11 Sözlü Sunum
12 Münazara I.Grup
13 Münazara Grup II
14 Münazara III.Grup
15 Münazara IV.Grup
16 Final Sınavı

Billina, Anneli (2019) Deutsch üben Hören & Sprechen B1. Swerlowa, Olga (2013): Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Kastanis, Jo Glotz / Tippmann, Doris (2006): Sprechen Schreiber Mitreden: Übungsbuch.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 30
Sözlü Sınav 1 70
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 30
Sözlü Sınav 1 50
Derse Katılım 14 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 16 1 16
Tartışma 4 1 4
Takım/Grup Çalışması 4 1 4
Proje Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Rol Oynama / Dramatize Etme 5 1 5
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Sözlü Sınav 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Ev Ödevi 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek