GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002792022 EINFÜHRUNG IN DIE SPACHWISSENSCHAFT I Ders 2 3 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencinin bilim alanı olarak dilbilimini tanımasını, tarihsel dilbilim ile modern dilbilim arasındaki farkı saptayabilmesini, modern dilbilimin temel kavramlarını açıklayabilmesini, dilbilim bağlamında yapısalcılık ve farklı okulları konusunda temel bilgi kazanmasını, bir iletişim aracı olarak dilin önemini kavrayabilmesini, dilin işlevlerini tanımlayabilmesini, dil ile kültür bağıntısını açıklayabilmesini, dili bir işaret sistemi olarak değerlendirebilmesini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Modern dilbilimin temel kavramlarını açıklayabilme
2 Dilbilimde Yapısalcılık ve okulları konusunda bilgi kazanma
3 Kişiler arası bir iletişim aracı olarak dilin işlevlerini açıklayabilme
4 Dil ve kültür bağıntısı farkındalığı
5 Göstergebilim ve gösterge konusunda bilgi kazanma
6 Göstergelerin özelliklerini açıklayabilme ve örnekleyebilme
7 Modern dilbilim alanı, alt alanları ve öncüleri konularında bilgi kazanma
8 İnsan diline farklı yaklaşım biçimlerini kavrayabilme
9 Dilbilimsel araştırma yönemleri ve meslek etiği bilinci kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilim alanı olarak dilbilim. Dil olgusuna farklı yaklaşımlar.Dilin işlevleri ve işleyişi. Prag Yapısalcılık Okulu ve diğer okullar. Roman Jakobson’a göre dilin işlevleri. Sapir-Whorf Hipotezi ve dil kültür bağıntısı. Göstergebilim ve dilbilim bağıntısı. Göstergelerin ve gösterge sistemlerin yapısı ve özelliği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı Tanıtım Yok
2 Bilim alanı olarak dilbilimin tanımlanması. Alt alanlarının tanıtılması
3 Dil olgusuna farklı yaklaşımlar Tartışmalı Konu Analizi Okuma
4 Dilin işlevlerine ve işleyişine genel bir bakış Tartışmalı Konu Analizi Okuma
5 Dilbilimsel araştırma yöntemleri ve meslek etiği Uygulama Okuma
6 Uygulamalı Alan Projesi Belirlenmesi Uygulama Yok
7 Modern dilbilim ile tarihsel dilbilim arasındaki farklar Tartışmalı Konu Analizi -Okuma ve Araştırma
8 Arasınav
9 Prag Yapısalcılık Okulu ve öncüleri Tartışmalı Konu Analizi Okuma ve araştırma
10 Roman Jakobson’a göre dilin işlevleri Tartışmalı Konu Analizi Okuma ve araştırma
11 Örneklerle dilin işlevleri Tartışmalı Konu Analizi Okuma ve araştırma
12 Sapir-Whorf Hipotezi Tartışmalı Konu Analizi Okuma ve araştırma
13 Dil ve düşünce bağıntısına örnekler Tartışmalı Konu Analizi Okuma ve araştırma
14 Dil ve göstergebilim bağıntısı; göstergelerin özellikleri ve gösterge sistemleri Tartışmalı Konu Analizi Okuma ve araştırma
15 Uygulamalı Proje Sonuç Sunumu ve Tartışma Uygulama Proje hazırlama
16 Final sınavı

Pelz, Heidrun (1996): Linguistik.Eine Einführung. Hamburg: Hoffmann und Campe. YARDIMCI KİTAPLAR: Metzler Lexikon Sprache von Helmut Glück Lexikon der Sprachwissenschaft von Hadumod BußmannYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 5 2 10
Bireysel Çalışma 4 2 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 2 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 3 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 4 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 5 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 6 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 7 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 8 5 4 4 4 5 3 3
ÖÇ 9 2 5 4 4 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek