GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002822022 WISSENSEHAFTLICHES ARBEITEN UND SCHREIBEN II Ders 2 4 4,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilere bilim, bilimsel bilgi, bilimsel çalışma ve araştırmanın temel kavramlarını, sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek, alana özgü bilimsel çalışma çeşitlerini tanımalarını sağlayarak, etik kurallara uygun şekilde sözlü ve yazılı bilimsel çalışma üretme becerisi kazandırmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Özlem GENCER ÇITAK


1 Bilim ve bilimsellik ve bilimsel çalışmanın temel kavramlarını
2 Bilimsel çalışma etiği edinme ve bilimsel araştırma yöntemlerini tanıma,
3 Bilimsel metin çeşitlerini öğrenme ve Bilimsel metin okuyabilme,
4 Bilimsel bilgiye ulaşabileceği araçları öğrenme,
5 Kaynak taraması yapabilme,
6 Etik kurallara uygun yazılı bilimsel çalışma hazırlayabilme ve atıf yapabilme,
7 Etik kurallara uygun sözlü bilimsel çalışma hazırlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste bilim, bilimsel bilgi, bilimsel çalışma ve araştırmanın temel kavramları, sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri ile okuma teknikleri tanıtılacaktır. Alanla ilgili çok sayıda örnek metin incelemesi yaparak bilimsel metin türleri üzerinde çalışma tekniklerini incelecek, bilimsel çalışmanın yapısı ve bölümleri, yazım dili öğretilecektir. Kaynak taramasının nasıl yapılacağı, kaynakların sözlü ve yazılı bilimsel metin üretiminde etik kurallara uygun ne şekilde kullanılacağı gösterilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması.
2 Bilim, bilimsellik, bilimsel bilgi, bilimsel çalışma ve araştırma ile ilgili temel kavramlar ve önemi
3 Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri
4 Sosyal Bilimlerde bilimsel metin çeşitleri
5 Bilimsel okuma teknikleri ve kullanımı
6 Bilimsel çalışma teknikleri
7 Metinler üzerinde bilimsel çalışma tekniklerini inceleme
8 Ara Sınav
9 Bilimsel çalışmanın yapısı ve bölümleri
10 Bilimsel çalışmanın yapısı ve bölümleri
11 10. Bilimsel çalışmanın yazım dili
12 Bilimsel araştırmalarda kaynak taraması ve kullanımı
13 Bilimsel yazma kural ve teknikleri: atıf yapma, kaynak gösterimi ve ilgili araçlar
14 Bilimsel yazma kural ve teknikleri: atıf yapma, kaynak gösterimi ve ilgili araçlar
15 Final Sınavı

Voss, Rödiger (2010): Wissenschaftliches Arbeiten, leicht verständlich, mit 86 Abbildungen und Übersichten. Stuttgart: Lucius & Lucius. Büyüköztürk, Şener / Çakmak-Kılıç, Ebru / Akgün, Özcan. E. / Karadeniz, Şirin / Demirel, Funda (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Moennighoff, Burkhard / Meyer-Krentler, Eckhardt (2019): Arbeitstechniken Literaturwissenschaft (18. Auflage). UTB.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 6 1 6
Proje Hazırlama 4 2 8
Proje Sunma 2 1 2
Makale Yazma 2 5 10
Bireysel Çalışma 8 1 8
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 5 1 5
Ev Ödevi 4 1 4
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5
ÖÇ 3 4 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 5 5
ÖÇ 5 4 5 5 5
ÖÇ 6 4 5 5 5
ÖÇ 7 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek